X

ACTUELE PUBLICATIES

 

 

 

ONTHEFFINGEN

REE

FAUNABEHEERPLANNEN

Faunabeheerplan jacht en schadebestrijding 2021-2026

Faunabeheerplan Gans 2021-2026

Faunabeheerplan Damhert 2020-2025

Faunabeheerplan Vos 2020-2025

Faunabeheerplan Ree 2018-2023

Bijlagendocument Faunabeheerplan Ree 2018-2023

 

GANZEN RUSTGEBIEDEN

Overzichtskaart Ganzenrustgebieden Zeeland

Rustgebied gans - Axelse-Kreek

Rustgebied gans - Baarzande

Rustgebied gans - Braakman

Rustgebied gans - De-Maire

Rustgebied gans - De-Putting

Rustgebied gans - Ganzenreservaat-de-Poel

Rustgebied gans - Groot-Eiland

Rustgebied gans - Hogerwaardpolder

Rustgebied gans - Kapelse-Moer

Rustgebied gans - Saeftinghe

Rustgebied gans - Schakerloopolder

Rustgebied gans - Scherpenissepolder

Rustgebied gans - Van-Haaftenpolder

Rustgebied gans -Yerseke-Moer

Rustgebied gans - Zuidkust-Schouwen

 

DIVERSEN

Strategisch meerjarenplan 2024 - 2028 FBE Zeeland

Overzicht ganzenbeheer 2023

Overzicht afschot 2022

Overzicht afschot 2021

Overzicht afschot 2020

Faunabeheereenheid Zeeland Financieel verslag 2018

Jaarverslag Faunabeheereenheid Zeeland 2017

Jaarrapportage ganzen 2017

Jaarrapportage ree 2017-2018

Jaarrapportage vos 2017-2018

Rapport 'Met de vos aan tafel' , november 2017

Sovontelling Zomerganzen in Zeeland inventarisatierapport 2015

SOVON Rapport Zomerganzen in Zeeland 2012

Uitspraak Rechtbank aanwijzingsbesluit Zeeland

Zeeuws Ganzenakkoord

Faunabeheer Magazine, nummer 1 januari 2017