X

ACTUELE PUBLICATIES

 

 

 

ONTHEFFINGEN

REE

FAUNABEHEERPLANNEN

Faunabeheerplan jacht en schadebestrijding 2021-2026

Faunabeheerplan Gans 2021-2026

Faunabeheerplan Damhert 2020-2025

Faunabeheerplan Vos 2020-2025

Faunabeheerplan Ree 2018-2023

Bijlagendocument Faunabeheerplan Ree 2018-2023

 

GANZEN RUSTGEBIEDEN

Overzichtskaart Ganzenrustgebieden Zeeland

Rustgebied gans - Axelse-Kreek

Rustgebied gans - Baarzande

Rustgebied gans - Braakman

Rustgebied gans - De-Maire

Rustgebied gans - De-Putting

Rustgebied gans - Ganzenreservaat-de-Poel

Rustgebied gans - Groot-Eiland

Rustgebied gans - Hogerwaardpolder

Rustgebied gans - Kapelse-Moer

Rustgebied gans - Saeftinghe

Rustgebied gans - Schakerloopolder

Rustgebied gans - Scherpenissepolder

Rustgebied gans - Van-Haaftenpolder

Rustgebied gans -Yerseke-Moer

Rustgebied gans - Zuidkust-Schouwen

 

DIVERSEN

Vacature Directeur FBE Zeeland, maart 2023

Vacature Senior Beleidsmedewerker FBE Zeeland, maart 2023

Overzicht afschot 2020

Faunabeheereenheid Zeeland Financieel verslag 2018

Jaarverslag Faunabeheereenheid Zeeland 2017

Jaarrapportage ganzen 2017

Jaarrapportage ree 2017-2018

Jaarrapportage vos 2017-2018

Rapport 'Met de vos aan tafel' , november 2017

Sovontelling Zomerganzen in Zeeland inventarisatierapport 2015

SOVON Rapport Zomerganzen in Zeeland 2012

Uitspraak Rechtbank aanwijzingsbesluit Zeeland

Zeeuws Ganzenakkoord

Faunabeheer Magazine, nummer 1 januari 2017