ACTUELE PUBLICATIES

 

 

 

ONTHEFFINGEN

BRANDGANS ZOMERPERIODE

Kaart doden Brandgans postcodegebied-431-en-432 Schouwen-Duiveland

Kaart doden Brandgans postcodegebied-443-en-447 Zuid-Beveland

Kaart doden Brandgans postcodegebied-469 Tholen

Ontheffing Brandgans Zeeland ontheffing doden met geweer

 

DAMHERT

Ontheffing Zeeland Damhert populatiebeheer

Ontheffing Zeeland Damhert zwervende dieren

 

REE

 

GRAUWE GANS

Ontheffing Zeeland Grauwe Gans winterperiode

 

 

FAUNABEHEERPLANNEN

Faunabeheerplan Ganzen Zeeland 2015-2019

Faunabeheerplan Zeeland 2010-2014

Faunabeheerplan Zoogdieren en overige vogelsoorten Zeeland 2015-2019

Faunabeheerplan jacht en vrijstelling 2017-2019

Faunabeheerplan Ree 2018-2023

Bijlagendocument Faunabeheerplan Ree 2018-2023

Nota Faunabeleid Zeeland.

 

GANZEN RUSTGEBIEDEN

Overzichtskaart Ganzenrustgebieden Zeeland

Rustgebied gans - Axelse-Kreek

Rustgebied gans - Baarzande

Rustgebied gans - Braakman

Rustgebied gans - De-Maire

Rustgebied gans - De-Putting

Rustgebied gans - Ganzenreservaat-de-Poel

Rustgebied gans - Groot-Eiland

Rustgebied gans - Hogerwaardpolder

Rustgebied gans - Kapelse-Moer

Rustgebied gans - Saeftinghe

Rustgebied gans - Schakerloopolder

Rustgebied gans - Scherpenissepolder

Rustgebied gans - Van-Haaftenpolder

Rustgebied gans -Yerseke-Moer

Rustgebied gans - Zuidkust-Schouwen

 

DIVERSEN

Jaarverslag Faunabeheereenheid Zeeland 2017

Jaarrapportage ganzen 2017

Jaarrapportage ree 2017-2018

Jaarrapportage vos 2017-2018

Overzicht afschot 2017

Overzicht tellingen 2017-2018

Rapport 'Met de vos aan tafel' , november 2017

Besluit Zeeland aanwijzing ex artikel 67 Flora-en-faunawet

Nota Faunabeleid Zeeland

Sovontelling Zomerganzen in Zeeland inventarisatierapport 2015

SOVON Rapport Zomerganzen in Zeeland 2012

Uitspraak Rechtbank aanwijzingsbesluit Zeeland

Verordening Wet natuurbescherming Zeeland 2017

Zeeuws Ganzenakkoord

Faunabeheer Magazine, nummer 1 januari 2017