X

ACTUELE PUBLICATIES

 

 

 

ONTHEFFINGEN

REE

FAUNABEHEERPLANNEN

Goedkeuring verlenging met één jaar van drie faunabeheerplannen

Faunabeheerplan Ganzen Zeeland 2015-2019

Faunabeheerplan Zoogdieren en overige vogelsoorten Zeeland 2015-2019

Aanvulling Faunabeheerplan Zeeland 2015-2019 Damherten Haringvreter

Faunabeheerplan jacht en vrijstelling 2017-2019

Faunabeheerplan Ree 2018-2023

Bijlagendocument Faunabeheerplan Ree 2018-2023

 

GANZEN RUSTGEBIEDEN

Overzichtskaart Ganzenrustgebieden Zeeland

Rustgebied gans - Axelse-Kreek

Rustgebied gans - Baarzande

Rustgebied gans - Braakman

Rustgebied gans - De-Maire

Rustgebied gans - De-Putting

Rustgebied gans - Ganzenreservaat-de-Poel

Rustgebied gans - Groot-Eiland

Rustgebied gans - Hogerwaardpolder

Rustgebied gans - Kapelse-Moer

Rustgebied gans - Saeftinghe

Rustgebied gans - Schakerloopolder

Rustgebied gans - Scherpenissepolder

Rustgebied gans - Van-Haaftenpolder

Rustgebied gans -Yerseke-Moer

Rustgebied gans - Zuidkust-Schouwen

 

DIVERSEN

Faunabeheereenheid Zeeland Financieel verslag 2018

Jaarverslag Faunabeheereenheid Zeeland 2017

Jaarrapportage ganzen 2017

Jaarrapportage ree 2017-2018

Jaarrapportage vos 2017-2018

Overzicht afschot 2019

Overzicht tellingen 2019

Overzicht afschot 2018

Overzicht tellingen 2017-2018

Rapport 'Met de vos aan tafel' , november 2017

Sovontelling Zomerganzen in Zeeland inventarisatierapport 2015

SOVON Rapport Zomerganzen in Zeeland 2012

Uitspraak Rechtbank aanwijzingsbesluit Zeeland

Zeeuws Ganzenakkoord

Faunabeheer Magazine, nummer 1 januari 2017