X

 

 

VRIJSTELLING

 

Omdat bepaalde diersoorten in het gehele land belangrijke veroorzaken, heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een zestal diersoorten op een landelijke vrijstellingslijst geplaatst. Landelijk vrijgestelde soorten zijn de Canadese gans, houtduifkauw, vos, zwarte kraai en het konijn.
Deze soorten mogen worden gedood ter voorkoming van schade van zonsopkomst tot zonsondergang.

De provincie kan ook diersoorten op de vrijstellingslijst plaatsen. Het is dan toegestaan bepaalde handelingen te verrichten die op grond van de Wet natuurbescherming in beginsel verboden zijn. In de omgevingsverordening is per diersoort geregeld welke handelingen zijn vrijgesteld en onder welke voorwaarden en in welke periode die handelingen mogen plaatsvinden.  

Provincie Zeeland heeft met de wijziging van de provinciale verordening per 16 januari 2019 de volgende diersoorten opgenomen in de vrijstellingslijst:

  • brandgans (schadebestrijding 1 mei tot 1 november in beperkt deel van de provincie)
  • grauwe gans (verjaging met ondersteunend afschot 1 november tot 15 februari onder strikte voorwaarden)
  • grauwe gans (schadebestrijding 15 februari tot 1 november)
  • kolgans (verjaging met ondersteunend afschot van 1 november tot 1 april onder strikte voorwaarden)
  • haas (1 januari tot 15 oktober voor enkele gewassen en onder strikte voorwaarden)
  • damhert (in een beperkt deel van de provincie)

Bovengenoemde vrijstellingen zijn verleend aan de grondgebruiker. De grondgebruiker kan een jager schriftelijk toestemming geven van die vrijstelling gebruik te maken.

Informatie over de voorwaarden van de vrijstellingen kunt u hier bekijken.

LET OP: Per 16 januari 2019 zijn de spreeuw en de wilde eend van de vrijstellingslijst afgehaald.

 

LET WEL: Handelingen in het kader van beheer en schadebestrijding (vrijstelling, ontheffing en opdracht) zijn alleen uit te voeren door personen die handelen met toestemming van de grondgebruiker en zijn gerechtigd om de handeling uit te voeren. Een uitzondering hierop is een opdracht waarmee G.S. personen of categorie├źn van personen opdracht heeft gegeven om specifiek genoemde handelingen uit te voeren.