X
KAUW

De kauw is een zwarte vogel van rond de 30 centimeter met een stevige, korte snavel en kleine lichtgrijze oogjes. Zijn achterhoofd is vaak lichter dan het zwarte lijf. De kauw is familie van de kraai, maar is iets kleiner van stuk. Net als zijn neef woont hij in stad en op het platteland, in holle bomen, oude nesten, nestkasten of in schoorstenen. De kauw is een alleseters, hij eet zaden, knoppen, insecten, kadavers maar ook patat of ander zwerfafval. De vogel is intelligent en leeft in groepen. 


WAAROM BEHEER NODIG IS

Kauwen kunnen in heel Nederland veel schade aanrichten. Ze pikken landbouwgewassen als granen, maïs, bollen, fruit en groenten kapot. De vogels bevuilen gewassen en pikken plastic kapot dat kuilvoer moet afschermen. Ze bemachtigen eieren en jagen op jonge vogeltjes en jongen van hazen en konijnen.Binnen de bebouwde kom kan er sprake zijn van geluidsoverlast van kraaiachtigen en overlast door de uitwerpselen. De vogels vallen ook wel eens auto’s aan en beschadigen de lak.

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

Kauwen zoeken naar eten als vetbollen en resten etensafval. Verwijder daarom afval en plaats vogelvoer in speciale voedersilo’s. Voorkom dat de vogels in dakgoten en op schoorstenen nestelen door speciale roosters te plaatsen. Als dat toch is gebeurd, verjaag de kauw met afweer- en verjaagmiddelen. Ze zijn verkrijgbaar bij tuincentra en bouwmarkten. 
Kauwen zijn blij met hoge bomen. Een kauw is minder gecharmeerd van een tuin met veel lage struiken. 

Bij overlast in het buitengebied (binnen het werkgebied van een wildbeheereenheid, WBE)mogen eieren en nesten worden weggenomen. Vogelverschrikkers, knalapparaten en ritselfolie verjagen de vogels. Ook het ophangen van dode soortgenoten helpt daarbij. Voor de landbouw: schade aan kuilvoer kan voorkomen worden door het aanbrengen van afdekzeilen of netten en door het verwijderen van maïsresten en drijfmest. 
Kijk voor meer informatie naar de preventiekit voor kraaiachtigen van het Faunafonds, onderdeel van Bij12. 

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

Kauwen mogen in het hele land met het geweer worden gedood om schade aan landbouwgewassen te voorkomen (landelijke vrijstelling).Daarbij geldt:

  • alleen van zonsopkomst tot zonsondergang, het hele jaar door;
  • de toestemming geldt alleen buiten de bebouwde kom (dus in het werkgebied van een WBE);
  • het Faunafonds keert geen vergoedingen uit bij schade.
     

Heeft u als bewoner overlast van kauwen of kraaiachtigen, dan kunt u het beste de vogels niet voeren, afval verwijderen en draden spannen of anti-nestelprikkers plaatsen. Binnen de bebouwde kom mogen kauwen worden, verjaagd, gevangen en gedood, maar niet met vangkooien of met het geweer. De mogelijkheden zijn beperkt.

De FBE beschikt niet over een ontheffing om kauwen te vangen met een vangkooi. Agrariërs met belangrijke schade kunnen een individuele ontheffing bij de provincie aanvragen. Houdt er rekening mee dat de provincie hiervoor leges in rekening brengt.

 

HET WETEN WAARD

  • De kauw behoort met de (Vlaamse) gaai, roek, ekster, bonte en zwarte kraai en de raaf tot de kraaiachtigen.
  • Een paartje kauwen trekt altijd samen op en blijft het hele leven bij elkaar.

 

MEER WETEN

- over de aantallen kauwen in Nederland: Sovon.nl/kauw
- over de eetgewoontes en broedtijd van de kauw: Over vogels/kauw