X

ACTUEEL

 April 2021
BIJ12 LAAT ERVARING TEGEMOETKOMINGSAANVRAAG FAUNASCHADE ONDERZOEKEN

BIJ12 LAAT ERVARING TEGEMOETKOMINGSAANVRAAG FAUNASCHADE ONDERZOEKEN

BIJ12 heeft CLM Onderzoek en Advies gevraagd te onderzoeken hoe het proces van het aanvragen van een tegemoetkoming voor faunaschade wordt ervaren. Met welke administratieve stappen heeft u te maken, en wat zou er volgens u verbeterd moeten worden?
[+] Lees meer...

VACATURE BELEIDSMEDEWERKER FAUNABEHEER FBE ZEELAND

Hoe zorgen we dat de Zeeuwse fauna in balans blijft? Hiervoor stellen we als Faunabeheereenheid in Zeeland faunabeheerplannen op die dit waarborgen. Een complexe maar uitdagende opgave die geregeld leidt tot politiek én maatschappelijk debat. Vooral als het gaat om de jacht op en het beheer van in het wild levende dieren. Als beleidsmedewerker faunabeheer draag je met jouw juridische kennis toegespitst op faunabeheer in brede zin met aandacht voor ecologie een steentje bij aan het Zeeuwse faunab...
[+] Lees meer...
September 2020

GERT DE KOK PER 1 OKTOBER 2020 NIEUWE VOORZITTER FBE ZEELAND

Wegens het vertrek van Frans Hamelink delen we u mee verheugd te zijn met de benoeming per 1 oktober 2020 van de heer drs. G.L.C.M. de Kok (Gert) als onafhankelijk voorzitter van de Faunabeheereenheid Zeeland.
[+] Lees meer...
October 2019

GOEDKEURING VERLENGING DRIE FAUNABEHEERPLANNEN

G.S. provincie Zeeland hebben goedkeuring verleend om de geldigheidsduur van drie faunabeheerplannen met één jaar te verlengen.
[+] Lees meer...
July 2019

WIJZIGING LEGESVERORDENING PROVINCIE ZEELAND 2018

Door Provinciale Staten is in de vergadering van 5 juli besloten de legesverordening te wijzigen. Dit houdt in dat het aanvragen van een ontheffing voor het bestrijden van landbouwschade per 1 juli is vastgesteld op nihil voor individuele aanvragen. Dit geldt voor individuele grondgebruikers.
[+] Lees meer...
February 2019

BESLUIT BELEIDSREGELS SLUITING JACHT ONDER BIJZONDERE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Publicatie van het Besluit van Gedeputeerde Staten provincie Zeeland houdende de vaststelling van de Beleidsregels tot sluiting van de jacht onder bijzondere weersomstandigheden
[+] Lees meer...
January 2019

AANVULLING FAUNABEHEERPLAN DAMHERT HARINGVRETER GOEDGEKEURD DOOR GS

Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland hebben het aanvullende hoofdstuk in het Faunabeheerplan Zeeland met betrekking tot damherten op de Haringvreter goedgekeurd.
[+] Lees meer...

INTREKKING DIVERSE ONTHEFFINGEN

Gelet op het in werking treden van de Beleidsnota Natuurwetgeving en de gewijzigde Omgevingsverordening Zeeland 2018 op 16 januari 2019, heeft Gedeputeerde Staten besloten een aantal aan de Faunabeheereenheid verleende ontheffingen in te trekken.
[+] Lees meer...

VOORWAARDEN GEBRUIK VRIJSTELLING OP GROND VAN DE OMGEVINGSVERORDENING ZEELAND 2018

Met het ingaan van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 zijn een aantal aan de Faunabeheereenheid Zeeland verleende ontheffingen door de provincie ingetrokken en omgezet naar het instrument vrijstelling. Aan de vrijstellingen zijn wel voorwaarden verbonden. Om gebruikers van deze vrijstellingen van dienst te zijn heeft de Faunabeheereenheid Zeeland de vrijstellingen en daaraan verbonden voorwaarden voor u in kaart gebracht middels een eenvoudig en praktisch overzicht.
[+] Lees meer...

PUBLICATIE EERSTE WIJZIGING VAN DE OMGEVINGSVERORDENING

In deze wijziging zijn onder andere de provinciale vrijstellingen geregeld. Ontheffingen voor beheer of schadebestrijding die jarenlang beschikbaar waren voor de Faunabeheereenheid zijn omgezet in een vrijstelling voor het uitvoeren van bepaalde handelingen.
[+] Lees meer...
Page 1 of 3 FirstPrevious [1]23 Last