X

ACTUEEL

 January 2019

PUBLICATIE EERSTE WIJZIGING VAN DE OMGEVINGSVERORDENING

In deze wijziging zijn onder andere de provinciale vrijstellingen geregeld. Ontheffingen voor beheer of schadebestrijding die jarenlang beschikbaar waren voor de Faunabeheereenheid zijn omgezet in een vrijstelling voor het uitvoeren van bepaalde handelingen.
[+] Lees meer...

PUBLICATIE BELEIDSNOTA NATUURWETGEVING

Deze beleidsnota Natuurwetgeving is door Provinciale Staten vastgesteld op 7 december 2018 en is in de plaats gekomen van de Nota Faunabeleid Zeeland.
[+] Lees meer...
November 2018

PUBLICATIE OMGEVINGSVERORDENING ZEELAND 2018

Bij Besluit van provinciale staten van Zeeland van 21 september 2018, kenmerk 18923578, houdende vaststelling van de Omgevingsverordening Zeeland 2018. De Verordening Wet natuurbescherming 2017 is komen te vervallen en geheel opgenomen in Hoofdstuk 6 van de omgevingsverordening.
[+] Lees meer...
September 2018
AFRIKAANSE VARKENSPEST VASTGESTELD IN BELGIE

AFRIKAANSE VARKENSPEST VASTGESTELD IN BELGIE

In België is bij een aantal zwijnen Afrikaanse varkenspest (AVP) vastgesteld. Er bestaat geen behandeling of vaccin, de ziekte is voor alle varkenssoorten dodelijk. In de omgeving van de gemeente Etalle, waar de zwijnen zijn aangetroffen, zijn maatregelen genomen die verspreiding van de ziekte moeten tegen gaan.
[+] Lees meer...
August 2018
ONTHEFFING BEPERKEN POPULATIEOMVANG REE ZEELAND DOOR GS VERLEEND

ONTHEFFING BEPERKEN POPULATIEOMVANG REE ZEELAND DOOR GS VERLEEND

Op 21 augustus 2018 heeft Gedeputeerde Staten de Faunabeheereenheid Zeeland ontheffing verleend voor het beperken van de populatieomvang van het ree in de provincie Zeeland.
[+] Lees meer...
DEZE ZOMER TWEE WOLVEN ACTIEF, MAAR ANDERE DAN DIE VAN DIT VOORJAAR

DEZE ZOMER TWEE WOLVEN ACTIEF, MAAR ANDERE DAN DIE VAN DIT VOORJAAR

Bij de driemaandelijkse monitoring die Wageningen Environmental Research (WENR) uitvoert in opdracht van BIJ12 en de provinciale overheden zijn twee onbekende wolven gesignaleerd.
[+] Lees meer...
April 2018
FAUNABEHEERPLAN REE 2018-2023 GOEDGEKEURD

FAUNABEHEERPLAN REE 2018-2023 GOEDGEKEURD

De Faunabeheereenheid Zeeland heeft bij de provincie ontheffing aangevraagd om de populatie reeën in Zeeland te beheren met gebruikmaking van het geweer in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid of om andere dwingende redenen van groot openbaar belang (verkeersveiligheid). Op 10 april 2018 heeft Gedeputeerde Staten ontheffing verleend voor het beperken van de populatieomvang van het ree door mannelijke volwassen reeën gedurende het hele jaar te doden, en door kalveren...
[+] Lees meer...
November 2017
ZEEUWS GANZENAKKOORD EN NADERE INVULLING

ZEEUWS GANZENAKKOORD EN NADERE INVULLING

Vanaf 15 mei 2018 heeft de Faunabeheereenheid Zeeland de beschikking over een ontheffing voor het vangen en doden van canadese-, brand- en grauwe ganzen met gebruikmaking van middelen die krachtens de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn toegelaten of vrijgesteld (C02) in de periode van 15 mei tot en met 31 juli gedurende de geldigheidsduur van het Faunabeheerplan Ganzen 2015-2019. Door het vangen en doden in de ruiperiode wordt nadere invulling gegeven aan de afspraken die gemaakt zij...
[+] Lees meer...
August 2017
ONDERZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN DE VOS IN ZEELAND

ONDERZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN DE VOS IN ZEELAND

In 2010 lag het zwaartepunt van de verspreiding van de vos in de provincie Zeeland hoofdzakelijk in Zeeuws-Vlaanderen en bij de grens met Brabant. Er kwamen vrijwel geen vossen voor op de Zeeuwse eilanden. De laatste jaren lijkt de vos zich uit te breiden naar Walcheren, Noord- en Zuid Beveland, Tholen en Sint Philipsland. In Schouwen-Duiveland heeft de vos zeer recent voet aan wal gezet.
[+] Lees meer...
GEEN GANZENVANGACTIES IN 2017

GEEN GANZENVANGACTIES IN 2017

In de provincie Zeeland komen ganzen in zeer hoge aantallen voor. Ganzen foerageren grotendeels op graslanden en akkers. Dit levert flinke economische schade op.
[+] Lees meer...
Page 2 of 3 First 1[2]3 Last