X

ACTUEEL

 16 January 2019

VOORWAARDEN GEBRUIK VRIJSTELLING OP GROND VAN DE OMGEVINGSVERORDENING ZEELAND 2018

Met het ingaan van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 zijn een aantal aan de Faunabeheereenheid Zeeland verleende ontheffingen door de provincie ingetrokken en omgezet naar het instrument vrijstelling. Aan de vrijstellingen zijn wel voorwaarden verbonden. Om gebruikers van deze vrijstellingen van dienst te zijn heeft de Faunabeheereenheid Zeeland de vrijstellingen en daaraan verbonden voorwaarden voor u in kaart gebracht middels een eenvoudig en praktisch overzicht.

Het overzicht kunt u hier bekijken