X

ACTUEEL

 16 January 2019

INTREKKING DIVERSE ONTHEFFINGEN

Gelet op het in werking treden van de Beleidsnota Natuurwetgeving en de gewijzigde Omgevingsverordening Zeeland 2018 op 16 januari 2019, heeft Gedeputeerde Staten besloten een aantal aan de Faunabeheereenheid verleende ontheffingen in te trekken. Het betreft onderstaande ontheffingen:

  • Ontheffing artikel 68 Flora en faunawet, doden overwinterende kolganzen, d.d. 16 december 2014, ons kenmerk 14018615/FF.14.053; 
  • Ontheffing artikel 68 Flora en faunawet, doden overwinterende grauwe gans, d.d. 16 december 2014, ons kenmerk 14018609/FF.14.052; 
  • Gedeeltelijke ontheffing artikel 68 Flora en Faunawet, doden zwervend damhert, d.d. 16 december 2014, ons kenmerk 14018963/FF.14.056; 
  • Ontheffing artikel 68 Flora en Faunawet, doden overzomerende grauwe qans d.d. 17 december 2014, ons kenmerk 14018525/FF.14.048; 
  • Ontheffing artikel 68 Flora en faunawet, vernielen nesten en broedsels grauwe gans, d.d. 17 december 2014, ons kenmerk 14018523/FF.14.047; 
  • Ontheffing artikel 68 Flora en Faunawet, doden damhert populatiebeheer, d.d. 18 december 2014, ons kenmerk 14018630/FF.14.055; 
  • Ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet; doden brandqanzen, d.d. 22 april 2015, ons kenmerk 15000944/FF.14.050; 
  • Ontheffing artikel 68 Flora en faunawet: doden van haas, d.d. 19 mei 2015, 15006565/FF.15.017.