X

ACTUEEL

 November 2017
ZEEUWS GANZENAKKOORD EN NADERE INVULLING

ZEEUWS GANZENAKKOORD EN NADERE INVULLING

Vanaf 15 mei 2018 heeft de Faunabeheereenheid Zeeland de beschikking over een ontheffing voor het vangen en doden van canadese-, brand- en grauwe ganzen met gebruikmaking van middelen die krachtens de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn toegelaten of vrijgesteld (C02) in de periode van 15 mei tot en met 31 juli gedurende de geldigheidsduur van het Faunabeheerplan Ganzen 2015-2019. Door het vangen en doden in de ruiperiode wordt nadere invulling gegeven aan de afspraken die gemaakt zij...
[+] Lees meer...
August 2017
ONDERZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN DE VOS IN ZEELAND

ONDERZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN DE VOS IN ZEELAND

In 2010 lag het zwaartepunt van de verspreiding van de vos in de provincie Zeeland hoofdzakelijk in Zeeuws-Vlaanderen en bij de grens met Brabant. Er kwamen vrijwel geen vossen voor op de Zeeuwse eilanden. De laatste jaren lijkt de vos zich uit te breiden naar Walcheren, Noord- en Zuid Beveland, Tholen en Sint Philipsland. In Schouwen-Duiveland heeft de vos zeer recent voet aan wal gezet.
[+] Lees meer...
GEEN GANZENVANGACTIES IN 2017

GEEN GANZENVANGACTIES IN 2017

In de provincie Zeeland komen ganzen in zeer hoge aantallen voor. Ganzen foerageren grotendeels op graslanden en akkers. Dit levert flinke economische schade op.
[+] Lees meer...
April 2017
JAARVERSLAG FAUNAFONDS 2016: GANZEN BLIJVEN GROOTSTE SCHADE AANRICHTEN

JAARVERSLAG FAUNAFONDS 2016: GANZEN BLIJVEN GROOTSTE SCHADE AANRICHTEN

Het Faunafonds heeft het jaarverslag over 2016 uitgebracht. Dit verslag is het 17de en daarmee tevens laatste jaarverslag van het Faunafonds, dat door de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming is opgehouden te bestaan. Uit dit jaarverslag blijkt dat de ganzen nog steeds het grootste gedeelte van de schade aanrichten. Zo’n 92 procent van het totaal uitgekeerde tegemoetkomingsbedrag van 21.135.313 euro komt op het conto van de ganzen.
[+] Lees meer...
March 2017
VOORLOPIGE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK NAAR ZIEKTEVERWEKKERS BIJ WASBEERHONDEN EN WASBEREN

VOORLOPIGE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK NAAR ZIEKTEVERWEKKERS BIJ WASBEERHONDEN EN WASBEREN

De wasbeerhond (Nyctereutes procyonides) en de wasbeer (Procyon lotor) kunnen ziekteverwekkers bij zich dragen die een risico vormen voor de gezondheid van mensen.
[+] Lees meer...
February 2017

FAUNABEHEERPLAN JACHT EN VRIJGESTELDE SOORTEN DOOR G.S. GOEDGEKEURD

Het eerste faunabeheerplan voor de provincie Zeeland voor het uitoefenen van de jacht en schadebestrijding op basis van vrijstellingen is door Gedeputeerde Staten goedgekeurd.Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. De Wnb is de wet die onder andere de bescherming van in het wild levende dieren regelt en regels stelt aan jacht, schadebestrijding en populatiebeheer. In dit faunabeheerplan jacht en vrijgestelde soorten zijn de volgende diersoorten opgenomen: haas, k...
[+] Lees meer...
January 2017
1ste EDITIE FAUNABEHEER MAGAZINE UITGEGEVEN

1ste EDITIE FAUNABEHEER MAGAZINE UITGEGEVEN

Met gepaste trots presenteren wij u de eerste uitgave van het digitale Faunabeheer Magazine....
[+] Lees meer...
September 2016
USUTU VIRUS IN NEDERLAND

USUTU VIRUS IN NEDERLAND

Recent is het Usutu virus voor het eerst bij laplanduilen en merels in Nederland vastgesteld. (bron: DWHC)
[+] Lees meer...
Page 3 of 3 First 12[3] NextLast