X

ACTUEEL

 FAUNABEHEERPLAN REE 2018-2023 GOEDGEKEURD
19 April 2018

FAUNABEHEERPLAN REE 2018-2023 GOEDGEKEURD

De Faunabeheereenheid Zeeland heeft bij de provincie ontheffing aangevraagd om de populatie reeën in Zeeland te beheren met gebruikmaking van het geweer in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid of om andere dwingende redenen van groot openbaar belang (verkeersveiligheid). Op 10 april 2018 heeft Gedeputeerde Staten ontheffing verleend voor het beperken van de populatieomvang van het ree door mannelijke volwassen reeën gedurende het hele jaar te doden, en door kalveren en vrouwelijk reewild in de periode van 1 september tot en met 31 maart in het jaar daaropvolgend te doden, met gebruikmaking van het geweer (kogelbuks) en door de inzet van honden (niet zijnde lange honden). Tevens is ontheffing verleend voor het gebruik van het geweer tussen een uur voor zonsopgang en een uur na zonsondergang. Gedeputeerde Staten verleend geen ontheffing voor het gebruik van het geweer binnen, of in de onmiddellijke nabijheid van de bebouwde kom.
De ontheffingsaanvraag heeft betrekking op het doden van reeën binnen de geografische eenheden Schouwen-Duiveland, Tholen & Sint-Philipsland, Noord-Beveland, Walcheren en Oostelijk Zeeuws- Vlaanderen in het werkgebied van de Faunabeheereenheid Zeeland. 
De ontheffing is geldig vanaf het moment waarop deze ontheffing is verleend tot en met 31 december 2023 binnen het werkgebied van de Faunabeheereenheid Zeeland. 
Het Faunabeheerplan Ree 2018-203 en het Bijlagendocument zijn gepubliceerd op deze website onder publicaties.