X

ACTUEEL

 JAARVERSLAG FAUNAFONDS 2016: GANZEN BLIJVEN GROOTSTE SCHADE AANRICHTEN
24 April 2017

JAARVERSLAG FAUNAFONDS 2016: GANZEN BLIJVEN GROOTSTE SCHADE AANRICHTEN

Ten opzichte van 2015 heeft het Faunafonds 2,04 miljoen meer uitgekeerd. Het aantal behandelde tegemoetkomingsdossiers is toegenomen van 3.308 in 2015 tot 4.989 in 2016. Deze stijging is vooral te verklaren doordat in 2016 naast de provincie Fryslân, voor het eerst ook voor de provincies Gelderland en Groningen automatische taxaties binnen de ganzenrustgebieden in die provincies hebben plaatsgevonden. Daarnaast verliep de uitkering van tegemoetkomingen voor de Waddeneilanden (Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog) in 2016 ook weer via het Faunafonds. Meer informatie