X

ACTUEEL

 28 February 2017

FAUNABEHEERPLAN JACHT EN VRIJGESTELDE SOORTEN DOOR G.S. GOEDGEKEURD

Het eerste faunabeheerplan voor de provincie Zeeland voor het uitoefenen van de jacht en schadebestrijding op basis van vrijstellingen is door Gedeputeerde Staten goedgekeurd.
Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. De Wnb is de wet die onder andere de bescherming van in het wild levende dieren regelt en regels stelt aan jacht, schadebestrijding en populatiebeheer. In dit faunabeheerplan jacht en vrijgestelde soorten zijn de volgende diersoorten opgenomen: haas, konijn, vos, brandgans, canadese gans, fazant, houtduif, kauw, spreeuw, wilde eend en kraai.