X

ACTUEEL

 15 January 2019

PUBLICATIE BELEIDSNOTA NATUURWETGEVING

Deze beleidsnota Natuurwetgeving is door Provinciale Staten vastgesteld op 7 december 2018 en is in de plaats gekomen van de Nota Faunabeleid Zeeland.

Meer informatie kunt u bekijken op de website van de provincie via deze link