X

ACTUEEL

 06 November 2018

PUBLICATIE OMGEVINGSVERORDENING ZEELAND 2018

Bij Besluit van provinciale staten van Zeeland van 21 september 2018, kenmerk 18923578, houdende vaststelling van de Omgevingsverordening Zeeland 2018. De Verordening Wet natuurbescherming 2017 is komen te vervallen en geheel opgenomen in Hoofdstuk 6 van de omgevingsverordening.

Meer informatie kunt u hier vinden