X

ACTUEEL

 18 September 2020

GERT DE KOK PER 1 OKTOBER 2020 NIEUWE VOORZITTER FBE ZEELAND

Wegens het vertrek van Frans Hamelink delen we u mee verheugd te zijn met de benoeming per 1 oktober 2020 van de heer drs. G.L.C.M. de Kok (Gert) als onafhankelijk voorzitter van de Faunabeheereenheid Zeeland.
De heer De Kok is als voormalig gedeputeerde betrokken geweest met de oprichting van de Faunabeheereenheid in 2003. We zijn ervan overtuigd in hem de juiste opvolger van Frans Hamelink te hebben gevonden.
We willen Frans Hamelink bijzonder bedanken voor alle jaren dat hij voorzitter is geweest. Hij heeft zich vijf jaar met veel gedrevenheid ingezet voor de Faunabeheereenheid en was zeer betrokken. 
Onder zijn voorzitterschap is de overgang van de Flora- en faunawet naar de Wet natuurbescherming goed verlopen en zijn diverse faunabeheerplannen gerealiseerd. 
We wensen hem en zijn familie een mooie toekomst in goede gezondheid toe.