X

ACTUEEL

 05 December 2023

GOEDKEURING FAUNABEHEERPLAN REE 2024-2029 EN VERLENEN ONTHEFFING WET NATUURBESCHERMING POPULATIEBEHEER REE

Gedeputeerde Staten (GS) keuren het Faunabeheerplan ree 2024-2029 goed. Daarnaast verlenen GS in het kader van artikel 3.17 van de Wet natuurbescherming ontheffing aan de Faunabeheereenheid Zeeland voor het uitvoeren van populatiebeheer van reeën door middel van het doden met een geweer en honden, niet zijnde lange honden. Van één uur voor zonsopkomst tot één uur na zonsondergang in de leefgebieden Schouwen-Duiveland, Tholen & Sint-Philipsland, Walcheren, Zuid-Beveland, Reimerswaal, Noord-Beveland en Oost Zeeuws-Vlaanderen. De ontheffing wordt verleend in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid of om andere dwingende redenen van groot openbaar belang (verkeersveiligheid). De ontheffing heeft een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2029.