X

ACTUEEL

 23 October 2019

GOEDKEURING VERLENGING DRIE FAUNABEHEERPLANNEN

Gedeputeerde Staten kunnen, op grond van artikel 6.7, derde lid, van de Omgevingsverordening Zeeland 2018, op verzoek van de Faunabeheereenheid de geldigheidsduur van een faunabeheerplan eenmaal met maximaal één jaar verlengen.

Er is goedkeuring verleend voor de volgende faunabeheerplannen:

  • Faunabeheerplan Jacht en vrijgestelde soorten 2017 - 2019
  • Faunabeheerplan Ganzen 2015 - 2019
  • Faunabeheerplan Zoogdieren en overige vogelsoorten 2015 - 2019

U kunt hier het goedkeuringsbesluit bekijken