X
GRAUWE GANS

 

De grauwe gans is een 75 tot 90 centimeter lange bruingrijze watervogel met roze poten. Hij heeft zwarte vlekjes op de buik. De kop is bruingrijs, de voorvleugel is grijs. De snavel kan roze of oranje zijn. Hij leeft bij water en open (gras)land of moeras. Hij eet gras, plantenwortels, zaden en vruchten en in de winter ook oogstresten als mais, aardappelen en granen. Want steeds vaker blijft de grauwe gans over in ons land. Hij verblijft in losse groepjes en legt per jaar 4 tot 8 eieren. 

 

 

 

WAAROM BEHEER NODIG IS

Het aantal grauwe ganzen is van zeldzame broedvogel tot plaag geworden voor veel agrariërs. Het goed bemeste grasland is rijk voedsel voor de grauwe gans. Hij graast de jonge scheuten van riet en houdt het gras kort. In een koude winter zijn er meer dan een half miljoen overblijvers in Nederland. Het aantal groeit jaarlijks met meer dan 5%. Maar ook de wegtrekkende ganzen veroorzaken schade door vertrapping en vraat aan (nieuw ingezaaid) grasland en gewassen als graan, bieten, (snij)mais en peulvruchten. Minder kostrijk, maar wel lastig is de vervuiling van het zwemwater, kwetsbare natuurgebieden en overlast aan vlieg- en autoverkeer. 

Met natuurbeschermers, grondeigenaren, agrariërs en jagers (verenigd binnen de FBE) is in overleg met de provincie afgesproken dat de hoeveelheid ganzen moet worden teruggebracht. Dit is vastgelegd in het Zeeuws Ganzenakkoord waarin de uitgangspunten zijn geformuleerd voor het ganzenbeleid en -beheer in Zeeland.

Uitgangspunt van het akkoord is: 

 • beheer van populatie(s) standganzen in de zomer;
 • winterrust voor trekganzen door het instellen van rustgebieden van 1 november tot 1 april.

De begrenzing van de rustgebieden vindt u onder publicaties.

Op basis van dit akkoord is een nieuw Faunabeheerplan (onderdeel ganzen) van toepassing voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019.
Dit Faunabeheerplan onderdeel ganzen is deels goedgekeurd in de vergadering van GS van de provincie op 16 december 2014.

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

De grauwe gans mag het hele jaar worden verjaagd als daarmee schade aan landbouwgewassen wordt voorkomen. Om schade aan gewassen te voorkomen kan de agrariër visuele en akoestische middelen inzetten als vlaggen, flitsmolens, vogelverschrikkers, knalapparaten, nabootsing roofvogels en vogelafweerpistolen. Kijk voor meer informatie naar de preventiekit voor ganzen van het Faunafonds, onderdeel van Bij12. Ook het rapen van eieren is als preventie in het voorjaar toegestaan. 

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

Voor de grauwe gans is er in Zeeland sprake van een winterperiode en een zomerperiode:

De winterperiode in Zeeland geldt van 1 november tot en met 14 februari. In deze periode is sinds 16 januari 2019 een vrijstelling beschikbaar uitsluitend voor percelen met kwetsbare akkerbouwgewassen, vollegrondsgroenteteelt en eerstejaarsgrasland (ingezaaid na 1 augustus), buiten de aangewezen rustgebieden. De kaarten van de rustgebieden kunt u vinden bij publicaties.

Lees voordat u gebruik maakt van de vrijstelling aandachtig de voorwaarden.

 • van de vrijstelling mag gebruik gemaakt worden van een half uur voor zonsopkomst tot 12.00 uur;
 • van de vrijstelling mag alleen gebruik worden gemaakt op schadepercelen met kwetsbare akkerbouwgewassen, vollegrondsgroenteteelt en eerstejaars grasland in combinatie met voldoende preventieve maatregelen;
 • van deze vrijstelling mag geen gebruik worden gemaakt op percelen met overjarig grasland, groenbemestingsgewassen en oogstresten.

De zomerperiode in Zeeland geldt van 15 februari tot 1 november. In deze periode is sinds 16 januari 2019 een vrijstelling beschikbaar voor het doden van grauwe gans met het geweer en lokvogels, ter voorkoming van belangrijke schade aan landbouwgewassen.

In de periode van 15 februari tot 1 april mag van de vrijstelling geen gebruik worden gemaakt binnen de ganzen rustgebieden. De kaarten van de rustgebieden kunt u vinden bij publicaties.

   

HET WETEN WAARD

 • Waar de boeren gruwen van de vraatzucht van ganzen, varen sommige natuurgebieden juist wel bij het open houden van het landschap.
 • De schadevergoeding aan boeren door de grauwe gans loopt jaarlijks in de miljoenen euro's.

 

MEER WETEN

- over de verspreiding en trends van de grauwe gans: Sovon/grauwe gans

- over de levenswijze en biotoop van de grauwe gans: Jagersvereniging/grauwe-gans

- over de ganzentrek: Goosetrack/grauwe gans

 

 

 

 

 

Lees het faunabeheerplan grofwild 2014-2019 voor de achtergronden en de laatste jaarrapportage voor de realisatie van het afgelopen seizoen en het werkplan damhert voor het komende seizoen.

 

Lees het faunabeheerplan grofwild 2014-2019 voor de achtergronden en de laatste jaarrapportage voor de realisatie van het afgelopen seizoen en het werkplan damhert voor het komende seizoen.

 

Lees de voorschriften van de ontheffing voor alle regels en de deelrapportage voor de realisatie in het afgelopen seizoen.

 

HET WETEN WAARD

 • Er zijn in de zomer van 2016 ruim 70.000 grauwe ganzen in Gelderland geteld.
 • Waar de boeren gruwen van de vraatzucht van ganzen, varen sommige natuurgebieden juist wel bij het open houden van het landschap. 
 • De schadevergoeding aan boeren door de grauwe gans loopt jaarlijks in de miljoenen euro’s.

 

MEER WETEN

- over de verspreiding en trends van de grauwe gans: Sovon/grauwe gans

- over de levenswijze en biotoop van de grauwe gans: Jagersvereniging/grauwe gans

- over de ganzentrek: Goosetrack/grauwe gans

 

 

 

 

 

 

 

HET WETEN WAARD

 • Damherten kwamen heel vroeger al in Europa voor, maar zijn door de Romeinen weer ingevoerd.
 • Vereniging Wildbeheer Veluwe voert namens de FBE een belangrijke beheertaak op de Veluwe uit.
 • Ontsnapte damherten uit parkjes vallen onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar, ook in geval van een wildaanrijding.
 • Sinds 2001 worden op het Deelerwoud geen damherten meer geschoten. Op de Zuidoost Veluwe is het aantal damherten daardoor in 15 jaar gegroeid van 100 tot ruim 900.
 • Damherten zijn goede zwemmers.

 

 

MEER WETEN

 

- over het experiment Deelerwoud: Natuurmonumenten Deelerwoud

- over de bronsttijd van het damhert: Vereniging Het edelhert Damhert

- over hoe te handelen na een wildaanrijding: Stichting Wildaanrijdingen Nederland en Groennetwerk

- over het beheer van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen: Rapportage2015-16 Waternet

 

 

 

 

 

 

 

HET WETEN WAARD

 • Damherten kwamen heel vroeger al in Europa voor, maar zijn door de Romeinen weer ingevoerd.
 • Vereniging Wildbeheer Veluwe voert namens de FBE een belangrijke beheertaak op de Veluwe uit.
 • Ontsnapte damherten uit parkjes vallen onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar, ook in geval van een wildaanrijding.
 • Sinds 2001 worden op het Deelerwoud geen damherten meer geschoten. Op de Zuidoost Veluwe is het aantal damherten daardoor in 15 jaar gegroeid van 100 tot ruim 900.
 • Damherten zijn goede zwemmers.

 

 

MEER WETEN

 

- over het experiment Deelerwoud: Natuurmonumenten Deelerwoud

- over de bronsttijd van het damhert: Vereniging Het edelhert Damhert

- over hoe te handelen na een wildaanrijding: Stichting Wildaanrijdingen Nederland en Groennetwerk

- over het beheer van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen: Rapportage2015-16 Waternet