X
HAAS

Het Europese veldhaas is bruin van kleur, heeft grote amberkleurige ogen, lange oren (lepels) en krachtige achterpoten. Het dier wordt tot 70 centimeter lang en leeft op zichzelf. Hij sprint met hoge snelheid door het veld om met een grote bocht weer terug te komen op zijn nest, het leger genoemd. De haas is te vinden in open agrarische landschappen (gras- en akkerland), bossen en heidevelden. Een haas vermeerdert zich snel en krijgt soms 11 jongen per jaar. 


WAAROM BEHEER NODIG IS

Hazen vreten aan grassen, granen, peulvruchten, wortelen en bloemen en knagen aan struiken en bomen. Vooral in de fruit- en boomteelt loopt de schade daardoor hoog op. Beheer is incidenteel en lokaal nodig, want anders komt die schade steeds terug.

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

Bij overlast mag het haas worden verjaagd. Visuele middelen (flitslampen) en akoestische (kleppermolentjes, angstkreten en schriklint/koord) werken verjagend. Smeer- en spuitmiddelen en manchetten worden gebruikt om vraatschade aan knoppen en bast te voorkomen. In de fruit- en boomteelt worden vaak hekken gebruikt om de hazen buiten te houden. Kijk voor meer informatie naar de preventiekit voor haasachtigen van het Faunafonds, onderdeel van Bij12.

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

De regelgeving in de provincie Zeeland biedt twee mogelijkheden om tot afschot over te gaan:

 • het haas is een wildsoort en er mag in de jachtperiode van 15 oktober t/m 31 december op worden gejaagd. Dit kan van zonsopkomst tot zonsondergang met honden, jachtvogels en het geweer;
 • In Zeeland is vanaf 16 januari 2019 een vrijstelling beschikbaar ter voorkoming of beperking van schade aan onderstaande gewassen. Van die vrijstelling mag gebruik worden gemaakt in bepaalde periodes en voor bepaalde kwetsbare gewassen ter voorkoming of beperking van schade, in aanvulling op onderstaande preventieve maatregelen:

  Van de vrijstelling mag slechts gebruik worden gemaakt op:

  1. schadegevoelige percelen met cichorei tot 4-blaadjes-stadium in de periode van 1 april tot en met 14 mei daaropvolgend en in aanvulling op de volgende preventieve maatregelen:
  • één visueel middel* (dient in voldoende aantallen verspreid over het perceel aanwezig te zijn) en
  • één akoestisch middel* (dient in voldoende aantallen controleerbaar in het veld aanwezig en in werking te zijn).

  2. schadegevoelige percelen met peulvruchten en bieten in de periode van 1 maart tot en met 30 juni daaropvolgend en in aanvulling op de volgende preventieve maatregelen:
  • eén visueel middel* (dient in voldoende aantallen verspreid over het perceel aanwezig te zijn) en
  • één akoestisch middel* (dient in voldoende aantallen controleerbaar in het veld aanwezig en in werking te zijn).

  3. schadegevoelige percelen met bloemen, koolsoorten en vollegrondsgroenten in de periode van 1 maart tot en met 30 juni daaropvolgend en in aanvulling op de volgende preventieve maatregel:
  •  één  aan te brengen afscherming*.

  4. schadegevoelige boomgaarden en boomkwekerijen in de periode van 1 januari tot en met 14 oktober daaropvolgend en in aanvulling op de volgende preventieve maatregel:
  •  één aan te brengen afscherming*.

  * voor een uiteenzetting van de beschikbare middelen en de toepassing daarvan wordt verwezen naar de richtsnoeren en adviezen van  Bij12, unit faunafonds.

 

HET WETEN WAARD

 • De Latijnse naam van het haas is Lepus europaeus.
 • De haas heet in jachttaal het haas. Een haas wordt in jagershanden dus het haasje. 
 • Bij gevaar blijven hazen doodstil liggen, plat tegen de grond, om plots met 75 km/uur weg te rennen.
 • Als de grond bedekt is met sneeuw, kan de provincie de jacht op het haas tijdelijk verbieden.

 

MEER WETEN

- over de levenswijze van hazen in Nederland: Zoogdiervereniging/haas
- over de drijfjacht op hazen: KNJV/een-winterse-hazenjacht
- over de ontwikkeling van hazen: het boek Heer Lampe, de Europese Haas in Nederland van Johan Huber