X
HOLENDUIF

De holenduif is een kleine duif (30 cm) en is daarmee even groot als de bekendere stadsduif. De holenduif heeft blauwgrijze veren en een groenglanzende halsvlek. De vleugels zijn lichtelijk blauwgrijs met twee zwarte strepen. 
De holenduif is van oudsher te vinden in agrarische gebieden waar boerderijen, akkers, weilanden en bosschages elkaar afwisselen. Maar in de winter zoekt hij ook de steden en dorpen op. In een boom maakt deze vogel jaarlijks twee tot wel vijf nestjes met twee eieren. Hij eet granen, peulvruchten, graszaad, vollegrond-groenten en bessen. 

WAAROM BEHEER NODIG IS

Sinds de jaren '70 is het aantal holenduiven in Nederland enorm toegenomen. En de groei van de vogels die hier broeden, is nog niet ten einde. Overal waar teveel dieren samenkomen, kunnen problemen ontstaan.

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

De holenduif is volgens de Wet natuurbescherming een beschermde diersoort. Agrariërs mogen preventief vogels verjagen met vogelverschrikkers, vlaggen, ballonnen, flitsmolens, nabootsing roofvogel, knalapparatuur en vogelafweerpistool. Kijk voor meer informatie naar de preventiekit/duiven van het Faunafonds, onderdeel van Bij12. 
Bewoners die overlast hebben van duiven, bijvoorbeeld rond de woning, kunnen het beste de vogels niet voeren, afval verwijderen en draden spannen of anti-nestelprikkers plaatsen.

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

De holenduif mag als beschermde diersoort niet worden geschoten. De provincie heeft in een enkel geval een individuele ontheffing verstrekt om grote schade aan bijvoorbeeld granen vanwege lokale omstandigheden te kunnen voorkomen of te beperken. Agrariërs met belangrijke schade kunnen een individuele ontheffing bij de provincie aanvragen. Houdt er rekening mee dat de provincie hiervoor leges in rekening brengt.

 

HET WETEN WAARD

  • Holenduiven eten in groepsverband. Vaak zitten er ook andere duivensoorten tussen.
  • De term holenduif komt voort uit het gebruik om het nest in een holletje te maken: in een boom, een nestkast, een konijnenhol of zelfs een gebouw.

  

MEER WETEN

- over het voorkomen in Nederland: Sovon/holenduif

- een kijkje in de nestkast: Kerkuilenwerkgroep Flevoland/holenduif