X
NIJLGANS

De nijlgans is een gansachtige eend met een lange nek en poten en wordt zo’n 70 centimeter groot. Hij valt op door een donkerbruine oogvlek en witte voorvleugels met zwarte slagpennen. Vaak zie je paartjes, maar in de zomer verblijft de vogel in groepen. Hij maakt een nest in een boom. De nijlgans is als parkvogel in Nederland geïmporteerd en komt sinds 1967 in het wild voor. Het is dus een exoot. Hij blijft het gehele jaar in ons land en eet gras, zaden, granen en aardappelresten.


WAAROM BEHEER NODIG IS

De nijlgans is net als de grauwe gans een veel voorkomende vogel in Nederland. De populatie groeit ‘explosief’, waarschijnlijk omdat de nijlgans heel goed voor zijn kleintjes zorgt, bijna agressief goed. Zo komen veel van de ± 20 eieren uit en groeien bijna alle ‘pullen’ uit tot volwassen ganzen. Nijlganzen veroorzaken schade, ze vreten grassen en mais, gewassen vertrappen en grasland bevuilen met uitwerpselen.
De nijlgans is aangewezen als een invasieve exoot. De komst van (invasieve) exoten brengt ook in de provincie Zeeland ongewenste effecten met zich mee. Zo kunnen ze een bedreiging vormen voor de biodiversiteit (verdringing van inheemse soorten), voor economische belangen (bijv. schade aan landbouwgewassen), voor de openbare veiligheid (bijv. waterstaatswerken) of voor de volksgezondheid (verspreiding van ziekten). Invasieve exoten die zich eenmaal hebben gevestigd zijn zeer moeilijk weg te krijgen. Preventie van die soorten is dan ook een eerste vereiste. Als dat niet lukt en invasieve exoten eenmaal aanwezig zijn in de Nederlandse natuur dienen maatregelen ter uitroeiing worden genomen (eliminatie). 

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

De nijlgans mag in Nederland worden verjaagd en gedood. Om schade aan gewassen te voorkomen kan de agrariër visuele en akoestische middelen inzetten, maar dat is niet verplicht. Middelen zijn vlaggen, flitsmolens, vogelverschrikkers, knalapparaten, nabootsing roofvogels en vogelafweerpistolen. Kijk voor meer informatie naar de preventiekit voor ganzen van het Faunafonds, onderdeel van Bij12.

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

De nijlgans wordt niet door de Wet natuurbescherming beschermd en mag worden verontrust, gevangen en gedood. Bij Besluit van 23 januari 2018 van gedeputeerde staten van Zeeland heeft de provincie opdracht gegeven om de omvang van de populatie nijlgans te beperken. 

 

HET WETEN WAARD

  • De nijlgans is een eend, geen gans. 
  • De eerste nijlgans kwam zo’n 2000 jaar geleden voor in Egypte maar is pas sinds 1967 in Nederland in het wild.
  • Zie je een gans op een hek of paal zitten? Grote kans dat het een nijlgans is.

 

MEER WETEN

- over aantallen en verspreiding in Nederland: Sovon/nijlgans 
- over de trek van nijlganzen: Goosetrack