X
VERWILDERDE ROTSDUIF

De verwilderde duif is meestal een stadsduif of postduif. Beide stammen af van de rotsduif. Deze duif kleurt lichtgrijs met een donkergrijze kop. Zijn hals is aan de zijkant glanzend groen of paars. De vleugels heeft twee donkere vleugelstrepen. Als hij vliegt zie je dat de donkergrijze staart een zwarte band heeft. Ook de witte onderkant van de vleugel valt dan op. Hij wordt zo’n 32 centimeter groot. De stadsduif is een wilde vogel die je voornamelijk rond stations, op stadspleinen en op verlaten stedelijke gebouwen vindt. Hij legt twee tot drie nestjes per jaar met twee eieren. De postduif zie je voornamelijk in de kooi bij de duivenmelker die er wedstrijden mee vliegt. De (meestal jonge) duif die niet terugkeert bij zijn baasje verwildert en komt in stad of dorp te leven. Deze komt niet tot broeden in de vrije natuur. 


WAAROM BEHEER NODIG IS

Verwilderde duiven veroorzaken landbouwschade aan grasland en akkerbouwgewassen. De uitwerpselen, veren, kadavers, nestmateriaal en ziektekiemen brengen daarnaast hygiënerisico’s met zich mee.

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

Agrariërs kunnen middelen als vogelverschrikkers, vlaggen, ballonnen, flitsmolens, nabootsing roofvogel, knalapparatuur, vogelafweerpistool, stokken met linten, afdeknetten en schriklint/koord inzetten om de vogels te verjagen. Kijk voor meer informatie naar de preventiekit duiven van het Faunafonds, onderdeel van Bij12.

Bewoners die overlast hebben van duiven, bijvoorbeeld rond de woning, kunnen het beste de vogels niet voeren, afval verwijderen en draden spannen of anti-nestelprikkers plaatsen.

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

Hoewel verwilderde dieren op grond van de Wet natuurbescherming niet zijn beschermd, mogen ze niet met alle middelen worden bestreden. Het gebruik van vangkooien of het gebruik van het geweer om verwilderde dieren te vangen en/of te doden is niet zonder meer toegestaan. Alleen het vangen met een vangkooi van verwilderde duif binnen de bebouwde kom is op grond van de Wet natuurbescherming (artikel 3.10 onder e van de Rnb) geoorloofd.
Voor verwilderde postduiven die schade aan de landbouw berokkenen of schade aan de natuur toebrengen, kan bestrijding met gebruikmaking van het geweer worden toegestaan. Hiertoe kunnen Gedeputeerde Staten een opdracht geven aan faunabeheereenheden of wildbeheereenheden, aan andere samenwerkingsverbanden van personen, of aan personen. Een dergelijke opdracht is Zeeland niet beschikbaar.
 

HET WETEN WAARD

  • Er zijn er meer dan honderdduizend verwilderde duiven in Nederland.

 

MEER WETEN

- over het soort: Welke vogel is dit/rotsduif 
- over het verschil tussen stadsduiven en gedomesticeerde duiven: Sovon/stadsduiven
- over de postduif: Duivenvlucht/roofvogels en postduiven in nederland