X
SMIENT

De smient is een eend van zo’n 45 centimeter. Het mannetje heeft een kastanjebruine kop met een witgele streep op het voorhoofd. Zijn borst is roze van boven en wit van onder, zijn zijkanten grijsblauw. Het vrouwtje is roodbruin of grijs en heeft een blauwgrijze snavel en witte buik. De meeste smienten komen in het najaar vanuit Scandinavië en Siberië naar Nederland en overwinteren hier. De smient eet bladeren, zaden, wortels van planten, gras en algen.

 


WAAROM BEHEER NODIG IS

Smienten houden van gras, speciaal van soorten als veldbeemdgras, geknikte vossestaart en fioringras. Ze hebben korte snavels waarmee ze het best beter kunnen ‘knippen’ als het gras kort is. Ze keren daarom regelmatig terug naar dezelfde gronden om deze kort te houden en hun voedselbron veilig te stellen. Lastig voor de agrariër die op die plek zijn brood moet verdienen. 

 

Met natuurbeschermers, grondeigenaren, agrariërs en jagers (verenigd binnen de FBE) is in overleg met de provincie afgesproken dat de hoeveelheid ganzen moet worden teruggebracht. Dit is vastgelegd in het Zeeuws Ganzenakkoord waarin de uitgangspunten zijn geformuleerd voor het ganzenbeleid en -beheer in Zeeland.

Uitgangspunt van het akkoord is:

 • beheer van populatie(s) standganzen in de zomer;
 • winterrust voor trekganzen door het instellen van rustgebieden van 1 november tot 1 april.

  De begrenzing van de rustgebieden vindt u onder publicaties.
  Op basis van dit akkoord is het Faunabeheerplan (onderdeel ganzen) van toepassing voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019.
  Dit Faunabeheerplan onderdeel ganzen is deels goedgekeurd in de vergadering van GS van de provincie op 16 december 2014.

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

Agrariërs kunnen middelen als vlaggen, nabootsing roofvogel, knalapparatuur, vogelafweerpistool, stokken met linten en schriklint/koord inzetten om eenden te verjagen en landbouwschade te voorkomen. Kijk voor meer informatie naar de preventiekit eenden van het Faunafonds, onderdeel van Bij12.

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

Voor de smient is er in Zeeland geen ontheffing beschikbaar.
 

 

          

HET WETEN WAARD

 • De smient wordt om door zijn roep ook wel 'fluiteend' genoemd. 
 • De smient leeft zowel in zoet als zout water. Je vindt ze dus langs onze grote rivieren, maar ook op de Waddenzee.
 • De vogel eet planten. Alleen als het vrouwtje broedt, vult ze haar menu aan met muggen.

 

MEER WETEN

- over de aantallen en verspreiding in Nederland: Sovon/smient
- over het uiterlijk en het geluid van de smient: Welke vogel is dit/smient

- over zijn aanwezigheid in Nederland: Waarneming/smient