X

ACTUEEL

 26 July 2022

VACATURE BELEIDSMEDEWERKER FAUNA FBE ZEELAND

Hoe zorgen we dat de Zeeuwse fauna in balans blijft? Hiervoor stellen we als Faunabeheereenheid in Zeeland faunabeheerplannen op die dit waarborgen. Een complexe maar uitdagende opgave die geregeld leidt tot politiek én maatschappelijk debat. Vooral als het gaat om de jacht op en het beheer van in het wild levende dieren. Als beleidsmedewerker faunabeheer draag je met jouw juridische kennis toegespitst op faunabeheer in brede zin met aandacht voor ecologie een steentje bij aan het Zeeuwse faunabeheer.

Een Faunabeheereenheid (FBE) is een in de Wet natuurbescherming opgenomen organisatie die tot taak heeft om in het wild levende dieren duurzaam en planmatig te beheren en schade die deze dieren veroorzaken te voorkomen en te bestrijden. Faunabeheereenheid Zeeland bestaat uit vertegenwoordigers van landbouworganisaties, natuurorganisaties, jachtverenigingen, grondbezitters en maatschappelijke organisaties. Deze vormen het bestuur van de stichting. Gezamenlijk worden afspraken over faunabeheer en schadepreventie vastgelegd in faunabeheerplannen. De Faunabeheereenheid voert voor haar taken overleg met verschillende partijen, o.a. met de Provincie Zeeland als bevoegd gezag en met uitvoerders zoals wildbeheereenheden en terreinbeherende organisaties. 

Om te zorgen dat het faunabeheer in Zeeland in goede banen wordt geleid is jouw juridische expertise meer dan welkom binnen het team. Je krijgt een grote mate van zelfstandigheid én de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen als beleidsmedewerker.

Bekijk hier de volledige vacature