X
EDELHERT

Het edelhert (ook roodwild genoemd) is het grootste wilde zoogdier in Nederland. Het mannetje maakt indruk met zijn schouderhoogte van 110 centimeter en het grote gewei, dat ieder jaar opnieuw aangroeit. Mannetje en vrouwtje hebben zomers een warmbruine kleur, in de winter zijn ze grijsgrauwbruin. Het mannetje heeft dan een zwarte buik en het vrouwtje een witgrijze. Het hert leeft het liefst tussen bos en water en komt in Nederland voor op de Veluwe en in de Oostvaardersplassen. Daarnaast zijn er initiatieven om het hert weer los te laten, zoals bijvoorbeeld in de bossen bij Weert. Het edelhert eet grassen, kruiden, heide, knollen, wortels, vruchten, zaden, jonge bosaanplant en allerlei landbouwgewassen.


WAAROM BEHEER NODIG IS

Edelherten kunnen een gevaar zijn voor verkeer (wildaanrijdingen). Ook brengen ze schade toe aan bossen en landbouwgewassen. 

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

Wegbeheerders doen veel om aanrijdingen met wilde dieren te voorkomen. Ze plaatsen hekken langs de weg of bouwen ecoducten en faunapassages. Om aanrijdingen met herten te voorkomen, is het verstandig in bosrijke gebieden en zeker ‘s avonds max. 60 km/per uur te rijden, de bermen in de gaten te houden en vooral niet uit te wijken (vanwege de bomen langs de weg).

In de preventiekit hertachtigen van het Faunafonds, onderdeel van Bij12, staat een overzicht van visuele en akoestische afschrikkende middelen als vlaggen, knalapparaten, flitslampen en flitsmolens. Het plaatsen van een hoog raster van gaas is een effectieve, maar kostbare manier om herten buiten een perceel te houden.

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

Sinds 2000 nemen de aantallen edelherten toe. In bepaalde gebieden is dat niet wenselijk. Om schade daar te voorkomen mogen edelherten na toestemming van de FBE en wildbeheereenheden (WBE) het hele jaar worden verstoord. Maar ook worden de dieren elk voorjaar geteld en maken belanghebbenden, van agrariër tot natuurbeheerder, binnen het bestuur van de FBE afspraken over het noodzakelijk afschot om de aantallen op een acceptabel niveau te krijgen. Een van die afspraken is bijvoorbeeld dat edelherten uit bijvoorbeeld Duitsland zich in Gelderland mogen settelen en kleine roedels mogen vormen.

           

Lees het actuele faunabeheerplan grote hoefdieren 2019-2025 voor de achtergronden en de laatste jaarrapportage voor de realisatie van het afgelopen seizoen en het werkplan voor het komende seizoen. Deze kunt u vinden op onze pagina publicaties.

 

HET WETEN WAARD

  • Mannelijke edelherten zijn in de paartijd (september-oktober) goed hoorbaar door hun burlende geluid. Daarmee maken ze hun intenties kenbaar en houden ze concurrenten op afstand.
  • De Vereniging Wildbeheer Veluwe werkt met FBE aan het beheer van edelherten op de Veluwe.

 

MEER WETEN

- over de bronst: Staatsbosbeheer De bronst

- over de imposante verschijning van het edelhert: Natuurmonumenten wilde dieren

- over het leefgebied De Dellen: Geldersch landschap De Dellen

- over de geweiencyclus van het edelhert: Vereniging het Edelhert

- over hoe te handelen na een wildaanrijding en of het voorkomen daarvan: Stichting Wildaanrijdingen Nederland