X

 

 

OPDRACHT

 

 

De provincie kan, wanneer er geen andere goede oplossingen zijn, een opdracht geven aan (groepen van) personen om de stand van bepaalde diersoorten of verwilderde dieren te beperken. Dat kan op grond van een aantal belangen die in de wet zijn genoemd. De FBE beschikt over opdrachten voor de volgende diersoorten:

  • amerikaanse nerts
  • marterhond (wasbeerhond)
  • nijlgans
  • moeflon
     

Onze partner Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN) heeft opdracht gekregen om aanrijdingen met in het wild levende (hoef-) dieren in de provincie Gelderland af te kunnen handelen.

LET WEL: Handelingen in het kader van beheer en schadebestrijding (vrijstelling, ontheffing en opdracht) zijn alleen uit te voeren door personen die handelen met toestemming van de grondgebruiker en zijn gerechtigd om de handeling uit te voeren. Een uitzondering hierop is een opdracht waarmee G.S. personen of categorie├źn van personen opdracht heeft gegeven om specifiek genoemde handelingen uit te voeren.