X

 FAUNABEHEERPLANNEN

 

 

 

De faunabeheereenheid stelt op basis van beschikbare informatie plannen op die planmatige co√∂rdinatie van beheer en schadebestrijding onderbouwen. Deze plannen worden faunabeheerplannen genoemd. Het bestuur van de Faunabeheereenheid, die uit een brede maatschappelijke samenstelling bestaat, stelt in gezamenlijkheid het plan vast. Daarin stelt zij doelen ten aanzien van het voorkomen van schade en het bestrijden/beheren van soorten ten aanzien van de maatschappelijke doelen/belangen. 

Wanneer het bestuur een plan heeft vastgesteld wordt dit aangeboden aan Gedeputeerde Staten (G.S.). G.S. keuren na beoordeling op volledigheid en uitvoerbaarheid dit plan goed. Dit doen zij voor een periode van zes jaar. De Faunabeheereenheid Gelderland beschikt over verschillende door G.S. goedgekeurde plannen.
 

 

De actuele beheerplannen voor Gelderland kunt u vinden onder publicaties.