X

RAPPORTAGE

 

 

REGISTRATIE SCHADE EN HANDELINGEN

 

  • Hoeveel dieren zijn er?
  • Hoeveel schade wordt er door dieren veroorzaakt?
  • Hoeveel dieren worden er gevangen, verplaatst of gedood?

Allemaal vragen die in de samenleving leven, maar ook informatie die voor een Faunabeheereenheid van belang is om haar werk goed te kunnen doen. Het verzamelen van deze informatie noemt men monitoring. Door monitoring wordt op een vooraf vastgelegde werkwijze  informatie verzameld om zaken inzichtelijk te krijgen.

Het verzamelen van deze informatie wordt door verschillende partijen gedaan.

Faunaschade kan men melden op www.faunaschade.nl. Meldingen op deze website worden door het Faunafonds en betreffende faunabeheereenheid verwerkt. Agrariërs kunnen op deze website ook een verzoekschrift indienen om een tegemoetkoming in de geleden faunaschade te verkrijgen. De meldingen en verzoekschriften worden door BIJ12 , unit Faunafonds behandeld en beoordeeld.

Verspreiding en omvang van faunaschade wordt door de faunabeheereenheid nauwlettend in de gaten gehouden. Indien nodig zullen aanvullende maatregelen moeten plaatsvinden om schade en overlast te beperken.

Wanneer schade dreigt kunnen grondgebruikers en uitvoerders toestemming krijgen om handelingen te verrichten die in beginsel op basis van de Wet verboden zijn. Deze toestemmingen worden machtigingen genoemd. Via deze machtigingen krijgen geregistreerde grondgebruikers en uitvoerders toestemming om handelingen te verrichten ter voorkoming en bestrijding van deze schade.

Grondgebruikers en uitvoerders kunnen voor deze toestemming terecht op www.faunaschade.nl. Wildbeheereenheden en jachthouders kunnen hiervoor terecht op www.faunaregistratie.nl

Via deze websites rapporteren gebruikers van een machtiging de door hen uitgevoerde maatregelen.

Naast schade en aantal regulerende handelingen worden er onder regie van de FBE tellingen uitgevoerd. Deze tellingen worden in veel gevallen door de Wildbeheereenheden gecoördineerd op basis van landelijke protocollen. Zij voeren de verzamelde gegevens in op www.faunaregistratie.nl.

Al deze informatie gebruikt de FBE om beheer en schadebestrijding op een verantwoorde wijze te onderbouwen.