X

HISTORIE

Brandganzen in Gelderland op de gewenste stand, afschot wordt gestopt

In Gelderland wordt een streefstand van 3.364 brandganzen gehanteerd, wat in de ontheffing ganzen is vastgelegd. Dit aantal is bijna bereikt en daarom wordt het afschot op de brandgans per direct stopgezet...
Lees meer

Nieuw virus bij teken gevonden

Voor het eerst in Nederland (Overijssel) is het TBE-virus bij teken aangetroffen. Het zogeheten teken-encefalitisvirus kan via een tekenbeet op de mens worden overgebracht, wat kan leiden tot hersenvliesontsteking...
Lees meer

Toelichting adequaat gebruik machtiging van een ontheffing of aanwijzing

Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen, moet de grondgebruiker aantonen dat hij zo veel mogelijk heeft gedaan om de faunaschade te voorkomen en beperken. Het Faunafonds toetst of een verleende ontheffing om de schade te bestrijden of een machtiging van de Faunabeheereenheid om gebruik te maken van de ontheffing, adequaat is ingezet...
Lees meer

Kaart rustgebieden aan FRS toegevoegd

Op 9 februari jl. zijn nieuwe rustgebieden voor winterganzen van kracht gegaan. In deze gebieden mogen trekganzen van 1 november tot 1 april niet worden verontrust of bejaagd. Nu de digitale kaart rustgebieden aan het Faunaregistratiesysteem (FRS) is toegevoegd, kunnen jachthouders....
Lees meer

Meer mogelijkheden in Vogelrichtlijngebied Veluwerandmeren

Voor het gebruik van het geweer in Vogelrichtlijngebieden hebben we een vergunning, die er voor zorgt dat de negatieve effecten worden beperkt. Bij de Veluwerandmeren geldt de vergunning voor een strook land langs het water. De vergunning is op dit onderdeel gewijzigd...
Lees meer