X

HISTORIE

Brandganzen in Gelderland op de gewenste stand, afschot wordt gestopt

De streefstand is gebaseerd op de geschatte stand in 2011 (het schadeniveau van 2011 werd toelaatbaar geacht)  en tevens op een landelijke uitwerking van de gewenste aantallen verdeeld over de verschillende provincies.

 

De zomertellingen geven een goed beeld van de minimaal aanwezige brandganzen in Gelderland, in 2015 zijn er 3.026 geteld.

Voor 2016 is besloten het afschot te beperken tot de aanwas van 15%: 450 brandganzen. Met 350 geregistreerde brandganzen is dit aantal bijna bereikt. Aangezien afschot binnen 3 maanden in FRS moet worden geregistreerd, is een deel van het afschot nog niet opgegeven.

Jagers en uitvoerders zijn over deze maatregel geïnformeerd en verzocht op korte termijn de laatst geschoten brandganzen in FRS te registeren.

 

Zodra de tellingen van 16 juli zijn geanalyseerd, zal de aanpak voor 2017 worden opgesteld.

 

Gepubliceerd: 08-07-2016

Related

Share