X

 

 

INDIVIDUELE ONTHEFFINGEN

 

Voor diersoorten waarvoor geen faunabeheerplan en ontheffing beschikbaar is, kunnen WBE’s een individuele ontheffing vragen. Er moet dan schade zijn opgetreden of sprake zijn van dreigende belangrijke schade. Hiervoor bestaat een aanvraagformulier van de provincie Gelderland. De WBE is het eerste aanspreekpunt voor deze aanvragen. De WBE neemt eerst contact op met de FBE voor de aanvraag bij de provincie in te dienen. 
Zo zijn er individuele ontheffingen afgegeven om schade veroorzaakt door spreeuwen, gaaien, eksters, wilde eenden, hazen, holenduiven en Turkse tortels. Een aantal gemeenten heeft een ontheffing voor het verstoren van steenmarters in onroerend goed en de Dierenbescherming beschikt over een ontheffing om verwilderde katten te vangen en na castratie weer uit te zetten.