X

 

 

INDIVIDUELE ONTHEFFINGEN

 

Voor diersoorten waarvoor geen faunabeheerplan en ontheffing beschikbaar is, kunnen WBE’s een individuele ontheffing vragen. Er moet dan schade zijn opgetreden of sprake zijn van dreigende belangrijke schade. De WBE is het eerste aanspreekpunt voor deze aanvragen. De WBE neemt contact op met de FBE om de mogelijkheden te bekijken.