X

 

 

ONTHEFFING

 

Ontheffingen, van in de Wet genoemde verboden,  worden verleend voor specifiek omschreven situaties ter voorkoming van schade of het beheer van soorten.
De Provincie heeft aan de FBE meerdere ontheffingen verleend, onder andere voor de volgende diersoorten:

  • damhert
  • edelhert
  • knobbelzwaan
  • konijn
  • ree
  • vos
  • wild zwijn

De provincie heeft met een veegbesluit een redactionele gelijkschakeling van alle verleende ontheffingen doorgevoerd. Zo zijn de algemene voorschriften in een document samengevoegd en is er per diersoort(-groep) een soortspecifiek voorschriftendocument opgesteld. Behorende tot de algemene voorschriften is een begrippenlijst samengesteld. 

LET WEL: Handelingen in het kader van beheer en schadebestrijding (vrijstelling, ontheffing en opdracht) zijn alleen uit te voeren door personen die handelen met toestemming van de grondgebruiker en zijn gerechtigd om de handeling uit te voeren. Een uitzondering hierop is een opdracht waarmee G.S. personen of categorie├źn van personen opdracht heeft gegeven om specifiek genoemde handelingen uit te voeren.