X

 

BELANGEN

 

De Wet natuurbescherming kent meerdere belangen.

U kunt hierbij denken aan:

 • Volksgezondheid en openbare veiligheid
 • Veiligheid van het vliegverkeer
 • Schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren
 • Schade aan flora en fauna
 • Dierenwelzijn van grote hoefdieren
 • Populatiebeheer van grote hoefdieren
 • Overlast door zoogdieren

  Ieder belang heeft haar eigen grondslag. Het is aan de Faunabeheereenheid om op planmatige wijze in kaart te brengen op welke wijze deze belangen in de afgelopen perioden zijn geschaad. Vervolgens onderbouwd zij in de faunabeheerplannen op welke wijze het schaden van deze belangen in de toekomst kan worden voorkomen.

 

WILDAANRIJDINGEN

Toeristen, natuurliefhebbers, jagers en automobilisten: allen zijn ze gefascineerd door de mooie kanten van de vos, de gans, het zwijn en het hert. Toch is er ook een keerzijde aan die natuur. Teveel wilde dieren veroorzaken ook problemen. Voor de veiligheid van automobilisten bijvoorbeeld. En voor het vliegverkeer. 

Jaarlijks worden er veel in het wild levende dieren doodgereden. Dit zijn voornamelijk reeën, edelherten en wilde zwijnen. Zo worden in Gelderland jaarlijks ruim 1.100 reeën aangereden of doodgereden. Met schrik, schade en gewonde mensen en dieren tot gevolg. Of erger.

 

VOORZORGSMAATREGELINGEN AANRIJDINGEN

 • Pas de snelheid aan de omstandigheden aan, zeker na zonsondergang. Bij een snelheid van 60 km/uur heeft het wild nog een kans een auto te ontwijken.
 • Let op oplichtende ogen in de bermen en ga dan nog langzamer rijden.
 • Houd er rekening mee dat er meerdere dieren kunnen volgen.
 • Wijk niet uit en houd het stuur recht, dat is voor u het veiligst.

 

WAT TE DOEN BIJ HET AANRIJDEN VAN WILD?

 1. Bel direct de politie 0900-8844 (ook als het dier niet blijft liggen).
 2. Geef de locatie zo goed als mogelijk door.
 3. Geef zo mogelijk het diersoort en het aantal door.
 4. Wacht de komst van de politie of faunabeheerder (rustig) af. Rij niet door en neem aangereden wild niet mee. Dat is strafbaar!

Is het gewonde dier gevlucht, dan spoort de faunabeheerder het op (en voert het dode dier af). Dit voorkomt dat een gewond dier onnodig lijdt. 

 

Voor meer informatie over wildaanrijdingen kunt u terecht op de website van Stichting Wildaanrijdingen Nederland