X

ACTUELE PUBLICATIES

 

 

 

FAUNABEHEERPLANNEN

ALGEMEEN

FAUNABEHEERPLAN ALGEMEEN

 

 

JACHT EN VRIJSTELLING

FAUNABEHEERPLAN JACHT EN UITVOERING VRIJSTELLING 2017-2023

GROFWILD

 

 

FAUNABEHEERPLAN GROTE HOEFDIEREN 2019-2025

 

 

GANZEN

   

FAUNABEHEERPLAN DEELPLAN GANZEN 2020- 2026

 

VOS

   

FAUNABEHEERPLAN VOS 2021-2027

   

MONITORINGSOORTEN

   

FAUNABEHEERPLAN DEELPLAN MONITORINGSOORTEN 2020-2026

   

 

ONTHEFFINGEN

In het kader van transparantie heeft de Faunabeheereenheid de taak overzicht te geven van de aan haar verleende ontheffingen en opdrachten. In de hier onderstaande documenten vindt u deze besluiten. Tevens treft u hier het overzicht van alle voorwaarden en de planning van de ontheffingen en opdrachten. Deze voorbeelden zijn niet rechtsgeldig voor gebruik in het veld, hiervoor is een machtiging nodig, aan te vragen in het Fauna Registratie Systeem.
Algemene voorschriften

Jaaroverzicht ontheffingen en opdrachten FBE Gelderland 2021
Ontheffing grote hoefdieren
Ontheffing ganzen
Ontheffing knobbelzwaan
Ontheffing konijn
Ontheffing kraaienvangkooi weidevogelgebieden
Ontheffing vangkooi kraai kauw fruitteelt
Ontheffing rat luchtdrukgeweer
Ontheffing vos
Ontheffing steenmarter
Ontheffing bever
Ontheffing das
Ontheffing vliegaanvaringen MLD
Opdracht verwilderde duif en verwilderde gedomesticeerde gans
Opdracht exoten
Opdracht moeflon
Opdracht valwild

 

RAPPORTAGES: 

 
Jaarrapportage 2020 FBE Gelderland  
Evaluatie Faunabeheerplan Ganzen 2014-2019  
Bestuursverslag 2017 & Beheerverslag 2017-2018  
Eerder gepubliceerde rapportages kunt u vinden in ons archief  
   

DIVERSEN

 
Informatief webinar 'Gelderland en de wolf' d.d. 25 februari 2022  
Werkplan Edelhert 2021-2022  
Werkplan Damhert 2021-2022  
Werkplan Wild Zwijn 2021-2022  
Werkplan Ree 2021-2022  
Adviesdocument omgang Natura 2000 gebieden  
Ganzenbeheer in Gelderland  
Reglement geschillenbeslechting FBE Gelderland april 2013  
Resultaten project rollen, taken en verantwoordelijkheden faunabeheer december 2014  
Faunabeheer Magazine, nummer 1 januari 2017  
Uitvoeringsdraaiboek Afrikaanse varkenspest Gelderland, december 2018  
Protocol melden en monstername gevonden wild zwijn kadaver, versie juli 2019  
Aanwijzingen voor de jager t.a.v. wilde zwijnen, juli 2019  
Nieuwsbrief FBE Gelderland Afrikaanse varkenspest, november 2018  
LNV Regeling preventieve maatregelen Afrikaanse varkenspest 2018, voorzien van juiste kaarten  
Situatie wilde zwijnen Veluwe juli 2018  
Presentatie FBE Gelderland Afrikaanse varkenspest Jagerscafé 2018  
Presentatie FBE Gelderland faunabeheerplan grofwild Jagerscafé 2018  
Presentatie provincie Gelderland Faunabeleid Jagerscafé 2018  
Presentatie Jagersvereniging ganzen en weidevogelgebieden Jagerscafé 2018  

 

ONDERZOEK

 
Bosverjonging op de Veluwe; Tussenrapportage topvraatmonitoring 2020   
DWHC African Swine Fever juli 2014  
Sovon Rapport 2016 Rosse Stekelstaart
Onderzoek naar ziekteverwekkers bij wasbeerhonden en wasberen, DWHC - RIVM 2017