X

ACTUELE PUBLICATIES

 

 

 

FAUNABEHEERPLANNEN

 

 

Faunabeheerplan Algemene deel    
Faunabeheerplan deelplan Jacht en Vrijstelling soorten 2023 - 2029    
Faunabeheerplan Grote Hoefdieren 2019 - 2025    
Faunabeheerplan deelplan Vos 2021 - 2027    
Faunabeheerplan deelplan Ganzen 2020 - 2026    
Faunabeheerplan deelplan Monitoringsoorten 2020 - 2026    
Faunabeheerplan deelplan Knobbelzwaan 2023 - 2029    

 

ONTHEFFINGEN

In het kader van transparantie heeft de Faunabeheereenheid de taak overzicht te geven van de aan haar verleende ontheffingen en opdrachten. In de hier onderstaande documenten vindt u deze besluiten. Tevens treft u hier het overzicht van alle voorwaarden en de planning van de ontheffingen en opdrachten. Deze voorbeelden zijn niet rechtsgeldig voor gebruik in het veld, hiervoor is een machtiging nodig, aan te vragen in het Fauna Registratie Systeem.
Algemene voorschriften

Jaaroverzicht ontheffingen en opdrachten FBE Gelderland 2021
Ontheffing grote hoefdieren
Ontheffing ganzen

Schadebestrijdingsgebieden zomer- en winterganzen 2023-2024
Ontheffing konijn
Ontheffing knobbelzwaan

Toegestane wbe's knobbelzwaan ontheffing 2023
Ontheffing schadebestrijding zwarte kraai middels vangkooi
Ontheffing rat luchtdrukgeweer
Ontheffing vos
Ontheffing steenmarter
Ontheffing bever
Ontheffing das
Ontheffing vliegaanvaringen MLD
Opdracht verwilderde duif en verwilderde gedomesticeerde gans
Opdracht exoten
Opdracht moeflon
Opdracht valwild

 

RAPPORTAGES

 
Jaarrapportage 2022 (2023) FBE Gelderland  
Jaarrapportage 2021 (2022) FBE Gelderland  
Jaarrapportage 2020 FBE Gelderland  
Evaluatie Faunabeheerplan Ganzen 2014-2019  
Bestuursverslag 2017 & Beheerverslag 2017-2018  
Eerder gepubliceerde rapportages kunt u vinden in ons archief  
   
 

DIVERSEN

 
  Meerjarenplan 2022-2027 FBE Gelderland  
  Evaluatie Inzet kraaienvangkooi ter bescherming van weidevogels  
  Kort verslag Kennisdag 'Wolven van invloed op de Veluwe?' d.d. 15 februari 2023  
  Informatief webinar 'Gelderland en de wolf' d.d. 25 februari 2022  
  Werkplan grote hoefdieren 2022-2023  
  Werkplan ree 2022-2023  
  Werkplan grauwe gans 2023  
  Hazentellingen 2021-2022 - Rapportage over de hazenstand in de provincie Gelderland  
  Adviesdocument omgang Natura 2000 gebieden  
  Uitvoeringsdraaiboek Afrikaanse varkenspest Gelderland, december 2020  

 

ONDERZOEK

 
Tussenrapport graasdrukmonitoring 2021  
DWHC African Swine Fever juli 2014  
Sovon Rapport 2016 Rosse Stekelstaart
Onderzoek naar ziekteverwekkers bij wasbeerhonden en wasberen, DWHC - RIVM 2017