ACTUELE PUBLICATIES

 

 

 

 

 

FAUNABEHEERPLANNEN

 

 

 

JACHT EN VRIJSTELLING

FAUNABEHEERPLAN JACHT EN UITVOERING VRIJSTELLING 2017-2023

GROFWILD

 

FAUNABEHEERPLAN GROTE HOEFDIEREN 2019-2025

 

GANZEN

 

FAUNABEHEERPLAN GANZEN 2014-2019

 

Bijlagendocument ganzen 2014-2019

 

VOS

 

FAUNABEHEERPLAN VOS 2015-2020

 

ROEK

 

FAUNABEHEERPLAN ROEK 2014-2019

 

Bijlagendocument roek 2014-2019

 

KNOBBELZWAAN

 

FAUNABEHEERPLAN KNOBBELZWAAN 2015-2020

 

Bijlagendocument knobbelzwaan 2015-2020

 

 

ONTHEFFINGEN

Algemene voorschriften met begrippenlijst 2019
Overzicht beheer en schadebestrijding Provincie Gelderland 2018-2019

Soortspecifieke ontheffing edelhert
Soortspecifieke ontheffing damhert
Soortspecifieke ontheffing wild zwijn
Soortspecifieke ontheffing ree
Soortspecifieke ontheffing knobbelzwaan

 

RAPPORTAGES: 

 
Jaarrapportage 2018 FBE Gelderland  
Evaluatie Faunabeheerplan Ganzen 2014-2019  
Bestuursverslag 2017 & Beheerverslag 2017-2018  
Eerder gepubliceerde rapportages kunt u vinden in ons archief  
   

DIVERSEN

 
Reglement geschillenbeslechting FBE Gelderland april 2013  
Resultaten project rollen, taken en verantwoordelijkheden faunabeheer december 2014  
Faunabeheer Magazine, nummer 1 januari 2017  
Uitvoeringsdraaiboek Afrikaanse varkenspest Gelderland, december 2018  
Protocol melden en monstername gevonden wild zwijn kadaver, versie juli 2019  
Aanwijzingen voor de jager t.a.v. wilde zwijnen, juli 2019  
Nieuwsbrief FBE Gelderland Afrikaanse varkenspest, november 2018  
LNV Regeling preventieve maatregelen Afrikaanse varkenspest 2018, voorzien van juiste kaarten  
Situatie wilde zwijnen Veluwe juli 2018  
Presentatie FBE Gelderland Afrikaanse varkenspest Jagerscafé 2018  
Presentatie FBE Gelderland faunabeheerplan grofwild Jagerscafé 2018  
Presentatie provincie Gelderland Faunabeleid Jagerscafé 2018  
Presentatie Jagersvereniging ganzen en weidevogelgebieden Jagerscafé 2018  

 

ONDERZOEK

 
DWHC African Swine Fever juli 2014  
Sovon Rapport 2016 Rosse Stekelstaart
Onderzoek naar ziekteverwekkers bij wasbeerhonden en wasberen, DWHC - RIVM 2017