X

HISTORIE

Meer mogelijkheden in Vogelrichtlijngebied Veluwerandmeren

 

De ervaringen uit het seizoen 2014/2015 zijn door WBE Noord West Veluwerand geëvalueerd. Ook hebben WBE Oldebroek Oosterwolde en WBE Nijkerk een aantal wensen uit de praktijk ingebracht. Die wijzigingen zijn voor een belangrijk deel doorgevoerd.

 

 De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

  • in een aantal compartimenten kan in onderling overleg makkelijker worden geruild tussen de dagen;
  • er gelden geen beperkingen meer ten aanzien van het aantal personen op een jachtdag;
  • gedurende 2 dagen per jaar mag de rietkraag worden afgedreven op vossen, dan hoeft dus niet gestopt te worden bij de compartimentsgrenzen;
  • in WBE Oldebroek Oosterwolde (dus ten noordoosten van Elburg) is het dijklichaam
  • (Kamperdijk/Zomerdijk) van zodanige hoogte dat hiervan een sterk geluidwerende werking uitgaat. In WBE Nijkerk, ter plaatse van het Nuldernauw vormt de snelweg A28 een duidelijke begrenzing op gemiddeld zo’n 150 meter uit de kust. Op deze plaatsen geldt niet langer een 300 meter zonering;
  • afschot van ganzen is buiten de nieuw aangewezen rustgebieden toegestaan volgens de voorwaarden van de ganzenontheffing.

De effecten van nachtelijke bestrijding van vossen konden nog niet worden onderbouwd en dat is dus in deze zone nog niet toegestaan.

 

Gepubliceerd: 19-02-2016

Related

Share