X

HISTORIE

Kaart rustgebieden aan FRS toegevoegd

jachthouders kunnen direct zien of de regeling voor hun jachtveld van toepassing is door in het jachtveldkaart een vinkje te plaatsen bij ‘Richtlijngebieden -Ganzenfoerageergebied’.

De kaarten van de definitief aangewezen rustgebieden zijn ook via de link kaarten-rustgebiedeni n te zien. De regels die voor rustgebieden gelden zijn in een aanwijzingsbesluit (zie linkerkolom) opgenomen en hieronder kort uitschreven:

  • jacht op de 5 wildsoorten is toegestaan, mits winterganzen niet worden verontrust;
  • schadebestrijding van diersoorten op basis van de landelijke vrijstelling is toegestaan, mits trekganzen niet worden verontrust;
  • schadebestrijding ganzen is niet toegestaan;
  • nestreductie ganzen is toegestaan;
  • afschot koppel- en koppelvormende ganzen is toegestaan, mits trekganzen niet worden verontrust;
  • in overlap met Vogelrichtlijngebieden gelden de strengere regels van de Natuurbeschermingswet.

 

Grondgebruikers krijgen de schade veroorzaakt door winterganzen 100% vergoeden ontvangen een toeslag van €50 per hectare. Er wordt geen drempelbedrag of behandelbedrag in rekening gebracht. Het Faunafonds is verantwoordelijk  voor de uitvoering en zal na melding de schade automatisch laten taxeren.

 

Gepubliceerd: 19-02-2016

Related

Share