X
GRAUWE GANS

 

De grauwe gans is een 75 tot 90 centimeter lange bruingrijze watervogel met roze poten. Hij heeft zwarte vlekjes op de buik. De kop is bruingrijs, de voorvleugel is grijs. De snavel kan roze of oranje zijn. Hij leeft bij water en open (gras)land of moeras. Hij eet gras, plantenwortels, zaden en vruchten en in de winter ook oogstresten als mais, aardappelen en granen. Want steeds vaker blijft de grauwe gans over in ons land. Hij verblijft in losse groepjes en legt per jaar 4 tot 8 eieren. 

 

 

 

WAAROM BEHEER NODIG IS

Het aantal grauwe ganzen is van zeldzame broedvogel tot plaag geworden voor veel agrariërs. Het goed bemeste grasland is rijk voedsel voor de grauwe gans. Hij graast de jonge scheuten van riet en houdt het gras kort. In een koude winter zijn er meer dan een half miljoen overblijvers in Nederland. Het aantal groeit jaarlijks met meer dan 5%. Maar ook de wegtrekkende ganzen veroorzaken schade door vertrapping en vraat aan (nieuw ingezaaid) grasland en gewassen als graan, bieten, (snij)mais en peulvruchten. Minder kostrijk, maar wel lastig is de vervuiling van het zwemwater, kwetsbare natuurgebieden en overlast aan vlieg- en autoverkeer. 

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

De grauwe gans mag het hele jaar worden verjaagd als daarmee schade aan landbouwgewassen wordt voorkomen. Om schade aan gewassen te voorkomen kan de agrariër visuele en akoestische middelen inzetten als vlaggen, flitsmolens, vogelverschrikkers, knalapparaten, nabootsing roofvogels en vogelafweerpistolen. Kijk voor meer informatie naar de preventiekit voor ganzen van het Faunafonds, onderdeel van Bij12. Ook het rapen van eieren is als preventie in het voorjaar toegestaan. 

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

 

Met natuurbeschermers, grondeigenaren, agrariërs en jagers (verenigd binnen de FBE) is in overleg met de provincie afgesproken dat de hoeveelheid ganzen moet worden teruggebracht tot het aantal in 2005. De hoeveelheid schade werd toen acceptabel gevonden. Dit betekent in praktijk dat in Gelderland gewerkt wordt aan de afname van het aantal grauwe ganzen. Dit is geregeld in een ontheffing (toestemming). Iedere zomer worden de grauwe ganzen geteld zodat het beleid en de werkplannen opgesteld kunnen worden. De ganzentellingen laten zien dat het beleid in Gelderland werkt. De regels hiervan zijn als volgt:

 

 1. Van november tot maart worden de trekganzen zoveel mogelijk met rust gelaten. Alleen bij schade aan percelen met kwetsbare gewassen en overjarig gras mag er in een aantal wildbeheereenheden (WBE) van zonsopkomst tot 12.00 uur op grauwe ganzen geschoten worden nadat er 2 preventieve middelen zijn ingezet. Per schadeperceel mogen maximaal 10 ganzen per dag worden geschoten. Afschot in rustgebieden en Vogelrichtlijngebieden (VRL) is niet toegestaan, in het VRL-gebied Veluwerandmeren is een vergunning nodig. Lokmiddelen zijn verboden.

 2. In februari en maart mogen in heel Gelderland ganzenpaartjes overdag worden geschoten, ook in Vogelrichtlijngebieden en rustgebieden. Dit voorkomt sterke uitbreiding van het aantal ganzen. Het gebruik van langzame vaartuigen en lokmiddelen is hierbij toegestaan.

 3. Van februari tot juni mogen jacht(akte)houders in de hele provincie, ook in Vogelrichtlijngebieden en rustgebieden, eieren rapen en behandelen. Dit voorkomt uitbreiding van het aantal ganzen. Om binnen de bebouwde kom eieren te mogen rapen is toestemming van de gemeente nodig.

 4. Van maart tot november mag bij (dreigende) schade geschoten worden op de grauwe gans na het inzetten van een akoestisch en een visueel preventief middel (voor weide, hooi en graslanden gelden andere regels).Dit mag van zonsopkomst tot zonsondergang, vanaf april ook in rustgebieden. Van april tot oktober ook in Vogelrichtlijngebieden, VRL-gebied Veluwerandmeren is weer een uitzondering. Check de WBE. Lokmiddelen zijn verboden.

 5. Van april tot november kunnen veel WBE’s van zonsopkomst tot zonsondergang tot afschot overgaan om de ganzenstand te beperken. Dit gebeurt met zorgvuldig samengestelde gebiedsplannen. Het is niet nodig preventieve middelen in te zetten en langzame vaartuigen en lokmiddelen zijn toegestaan. In rustgebieden moeten andere ganzen niet worden verstoord. Uitzonderingen: de periode voor Vogelrichtlijngebieden is korter. Check de WBE.

 6. Grondgebruikers kunnen via www.faunaschade.nl alleen een machtiging voor schadebestrijding aanvragen.


 7.  

Schade veroorzaakt door grauwe ganzen wordt door het Faunafonds vergoed, zie ook de matrix winterganzen.

Lees de voorschriften van de ontheffing voor alle regels en de rapportage voor de realisatie in het afgelopen seizoen. Deze kunt u vinden onder publicaties.

 

HET WETEN WAARD

 • Er zijn in de zomer van 2016 ruim 70.000 grauwe ganzen in Gelderland geteld.
 • Waar de boeren gruwen van de vraatzucht van ganzen, varen sommige natuurgebieden juist wel bij het open houden van het landschap.
 • De schadevergoeding aan boeren door de grauwe gans loopt jaarlijks in de miljoenen euro's.

 

MEER WETEN

- over de verspreiding en trends van de grauwe gans: Sovon/grauwe gans

- over de levenswijze en biotoop van de grauwe gans: Jagersvereniging/grauwe-gans

- over de ganzentrek: Goosetrack/grauwe gans

 

 

 

 

 

Lees het faunabeheerplan grofwild 2014-2019 voor de achtergronden en de laatste jaarrapportage voor de realisatie van het afgelopen seizoen en het werkplan damhert voor het komende seizoen.

 

Lees het faunabeheerplan grofwild 2014-2019 voor de achtergronden en de laatste jaarrapportage voor de realisatie van het afgelopen seizoen en het werkplan damhert voor het komende seizoen.

 

Lees de voorschriften van de ontheffing voor alle regels en de deelrapportage voor de realisatie in het afgelopen seizoen.

 

HET WETEN WAARD

 • Er zijn in de zomer van 2016 ruim 70.000 grauwe ganzen in Gelderland geteld.
 • Waar de boeren gruwen van de vraatzucht van ganzen, varen sommige natuurgebieden juist wel bij het open houden van het landschap. 
 • De schadevergoeding aan boeren door de grauwe gans loopt jaarlijks in de miljoenen euro’s.

 

MEER WETEN

- over de verspreiding en trends van de grauwe gans: Sovon/grauwe gans

- over de levenswijze en biotoop van de grauwe gans: Jagersvereniging/grauwe gans

- over de ganzentrek: Goosetrack/grauwe gans

 

 

 

 

 

 

 

HET WETEN WAARD

 • Damherten kwamen heel vroeger al in Europa voor, maar zijn door de Romeinen weer ingevoerd.
 • Vereniging Wildbeheer Veluwe voert namens de FBE een belangrijke beheertaak op de Veluwe uit.
 • Ontsnapte damherten uit parkjes vallen onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar, ook in geval van een wildaanrijding.
 • Sinds 2001 worden op het Deelerwoud geen damherten meer geschoten. Op de Zuidoost Veluwe is het aantal damherten daardoor in 15 jaar gegroeid van 100 tot ruim 900.
 • Damherten zijn goede zwemmers.

 

 

MEER WETEN

 

- over het experiment Deelerwoud: Natuurmonumenten Deelerwoud

- over de bronsttijd van het damhert: Vereniging Het edelhert Damhert

- over hoe te handelen na een wildaanrijding: Stichting Wildaanrijdingen Nederland en Groennetwerk

- over het beheer van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen: Rapportage2015-16 Waternet

 

 

 

 

 

 

 

HET WETEN WAARD

 • Damherten kwamen heel vroeger al in Europa voor, maar zijn door de Romeinen weer ingevoerd.
 • Vereniging Wildbeheer Veluwe voert namens de FBE een belangrijke beheertaak op de Veluwe uit.
 • Ontsnapte damherten uit parkjes vallen onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar, ook in geval van een wildaanrijding.
 • Sinds 2001 worden op het Deelerwoud geen damherten meer geschoten. Op de Zuidoost Veluwe is het aantal damherten daardoor in 15 jaar gegroeid van 100 tot ruim 900.
 • Damherten zijn goede zwemmers.

 

 

MEER WETEN

 

- over het experiment Deelerwoud: Natuurmonumenten Deelerwoud

- over de bronsttijd van het damhert: Vereniging Het edelhert Damhert

- over hoe te handelen na een wildaanrijding: Stichting Wildaanrijdingen Nederland en Groennetwerk

- over het beheer van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen: Rapportage2015-16 Waternet