X
HOUTDUIF

De houtduif is grijs van kleur, heeft een witte vlek in de nek en een brede roze borst. Als hij vliegt zie je een witte streep op de vleugels. Hij is met 40 centimeter de grootste in Nederland voorkomende duif. Hij broedt in de natuur, maar ook in steden en parken. Hij maakt tot drie keer per jaar een rommelig nest van wat takken en legt daar twee eieren in. Buiten het broedseizoen zoekt hij zijn soortgenoten op. Hij eet zaden, granen, peulvruchten, graszaad, groenten en bessen, maar in de stad ook rondslingerende etensresten. 


 

WAAROM BEHEER NODIG IS

De meeste vogels blijven het hele jaar in ons land en zoeken dan de beste plekken om te eten. Dit leidt tot zogenoemde roestplekken met duizenden houtduiven. Deze groep wordt aangevuld met overwinteraars uit Scandinavië en Oost-Europa. In korte tijd kunnen er zo een miljoen houtduiven Nederland binnenvliegen. Het is het aantal dat lokaal flinke schade veroorzaakt aan land- en tuinbouwgewassen als  erwten, graan en koolplanten. Houtduiven maken voedselvluchten die wel meer dan een kilometer van hun nest kunnen liggen.

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

Agrariërs kunnen middelen als vogelverschrikkers, vlaggen, ballonnen, flitsmolens, nabootsing roofvogel, knalapparatuur, vogelafweerpistool, stokken met linten, afdeknetten en schriklint/koord inzetten om de vogels te verjagen. Kijk voor meer informatie naar de preventiekit duiven van het Faunafonds, onderdeel van Bij12.

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

De houtduif mag bij schade aan o.a. land- en tuinbouw het hele jaar worden bestreden. Dit is landelijk geregeld via een zogenoemde vrijstelling. Het dier wordt door de Wet natuurbescherming verder beschermd, maar ook aangemerkt als wildsoort. In de jaarlijkse jachtperiode mogen jachthouders daardoor ook op de houtduif jagen. Daarbij geldt:

  • het jachtseizoen loopt van 15 oktober tot en met 31 januari;
  • alleen van zonsopkomst tot zonsondergang;
  • alleen in het buitengebied van Nederland (de werkgebieden van de WBE’s);
  • het Faunafonds keert geen vergoedingen uit bij schade.

 

HET WETEN WAARD

  • Naar schatting worden er jaarlijks 1,5 tot 2 miljoen jonge houtduiven geboren in Nederland. 
  • De houtduif is een echte Europese vogel als je naar de verspreiding kijkt.

 

MEER WETEN

- over de aantallen en verspreiding in Nederland: Sovon/houtduif

- over het jagen op de houtduif: Jagersvereniging/houtduif