X
KONIJN

Het wilde konijn heeft meestal een zandkleurige vacht, stevige achterpoten, grote oren en een klein staartje en wordt tussen de 35 en 50 centimeter groot. Het wilde konijn heeft grotere oren en kan sneller sprinten dan een tam konijn. Wild leeft het konijn in groepen, die wonen in ondergrondse holen. Hij is actief in de ochtend- en avondschemer en eet grassen, kruiden en knollen, maar ook granen, maïs, gras, groenten en bloemen.


WAAROM BEHEER NODIG IS

Het wilde konijn heeft meestal een zandkleurige vacht, stevige achterpoten, grote oren en een klein staartje en wordt tussen de 35 en 50 centimeter groot. Het wilde konijn heeft grotere oren en kan sneller sprinten dan een tam konijn. Wild leeft het konijn in groepen, die wonen in ondergrondse holen. Hij is actief in de ochtend- en avondschemer en eet grassen, kruiden en knollen, maar ook granen, maïs, gras, groenten en bloemen.

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

Konijnen vreten aan landbouwgewassen waardoor agrariërs schade lijden. Ze knagen aan boomschors om hun tanden te slijpen en daarmee beschadigen ze (fruit-)bomen. Met hun graafactiviteiten verzwakken ze dijken, wegen en (spoor)wegtaluds en verzakken bestratingen en grafzerken. Ook sporters kunnen overlast ervaren, doordat konijnen gaten in sportvelden graven.

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

1. 

Het konijn is een wildsoort en daar mag in het jachtseizoen van 15 augustus t/m 31 januari op worden gejaagd. Dit kan van zonsopkomst tot zonsondergang met fretten, buidels, kastvallen, vangkooien, honden, jachtvogels en het geweer.

2. 

Konijnen mogen het hele jaar in het buitengebied (daar waar een wildbeheereenheid actief is) worden gevangen en gedood waar schade is ontstaan of waar schade dreigt. Dit is mogelijk omdat het konijn op de landelijke vrijstellingslijst staat. Daarbij geldt:  

 • alleen tussen zonsopkomst tot zonsondergang;
 • het gebruik van fretten, buidels, kastvallen, vangkooien, honden, jachtvogels en het geweer is toegestaan;

3. 

Een ontheffing maakt het mogelijk om op dijken, (spoor)wegtaluds, sportvelden, begraafplaatsen en industrieterreinen konijnenschade te voorkomen. Dit zijn plekken waar normaal gesproken jacht niet is toegestaan. Dit mag:

 • na het nemen van preventieve maatregelen bij schade aan landbouwgewassen en boomteelt;
 • als begraafplaatsen, industrieterreinen en sportvelden voorzien zijn van een goed hekwerk;
 • als dijken en (spoor)wegtaluds zo ingericht zijn dat konijnen er niet graag willen verblijven, bijvoorbeeld door dekking weg te nemen en voedsel te beperken;
 • het hele jaar door, vaneen uur voor zonsopkomst tot een uur na zonsondergang;
 • met gebruik van fretten, buidels, kastvallen, vangkooien, honden, jachtvogels en het geweer. Voor gebruik van het geweer binnen de bebouwde kom is toestemming van de gemeente nodig;
 • grondgebruikers kunnen via www.faunaschade.nl een machtiging aanvragen;
 • de inzet van kunstlicht is overigens niet toegestaan.

Lees het faunabeheerplan konijn 2012-2017 voor achtergronden en de rapportage van het afgelopen seizoen over het gebruik van de ontheffing.

 

HET WETEN WAARD

 • De Latijnse naam van het wilde konijn is Oryctolagus cuniculus.
 • De eerste konijnen in Nederland zijn rond 1300 gemeld.
 • Witte en zwarte konijnen zijn vaak half wild.
 • Konijnen kunnen tot 55 kilometer per uur rennen, maar houden dat niet lang vol.

 

MEER WETEN

- over de aantallen en levenswijze van konijnen: Zoogdiervereniging/konijn
- over konijnenziektes: DWHC/rhdv2
- over actuele informatie over het konijn: NOJG/konijn