X
MARTERHOND

De marterhond, ook wel wasbeerhond genoemd, is een 50 tot 60 centimeter lange wilde hond. Grijs van kleur met een oogmasker en een staart van zo’n 15 centimeter. Met de kleine poten en de bontachtige pels lijkt hij op een wasbeer, of een das, maar het is geen familie. De marterhond schuilt overdag in holle bomen, struikgewas, in eigen gegraven holen of in burchten van andere dieren. ’s Nachts gaat hij erop uit. Hij eet eieren, jonge vogels, kleine knaagdieren, vissen, kleine huiskatten, kikkers en padden, maar ook bessen, eikels en beukennootjes. De marterhond leeft grotendeels solitair en is ook voorzichtig zichzelf te laten zien. 


WAAROM BEHEER NODIG IS

De marterhond komt oorspronkelijk in Azië voor en is voor de pelsfokkerij in Rusland geïntroduceerd. Daar is het dier verspreid over West-Europa. Ondanks bestrijding in Duitsland komt de marterhond nu ook in Gelderland voor, met name in de Achterhoek en de Veluwe (Kootwijk en Heerde).

Als exoot ontwricht de marterhond het leefgebied van kleine zoogdieren. Hij brengt extra risico’s van ziektes en parasieten, met name de rondworm en vossenlintworm, ook voor wild vlees dat mensen eten. En hij is een bedreiging voor kleine verspreide populaties van kikkers en vogels die op de grond broeden.

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

Eigenlijk is daar nog geen goed antwoord op. Voor de das wordt elektrisch draadraster geadviseerd. Het vangen van de marterhond is een oplossing, maar dat is erg moeilijk en brengt de dieren veel stress toe.

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

De marterhond is, net als andere exoten, niet beschermd door de Wet natuurbescherming Als het lukt een dier te vangen, mag het worden gedood, maar niet met het geweer. Bij gevaar voor de volksgezondheid en de openbare veiligheid is het toegestaan de marterhond met het geweer te doden, wat met een opdracht is geregeld. Daarbij geldt:

  • marterhonden mogen met vangkooien gevangen worden;
  • tot november 2019 is het toegestaan om al dan niet gevangen marterhonden met het geweer te doden.

 

Lees de voorschriften van de opdracht voor alle regels en de jaarrapportage voor het gebruik van de opdracht in het afgelopen seizoen.

 

HET WETEN WAARD

  • De marterhond houdt een winterslaap.
  • De marterhond knort, miauwt stilletjes of fluit, maar blaffen doet het niet.
  • Een gezond ouderpaar kan tot 12 jongen krijgen.

 

MEER WETEN

- over het herkennen van sporen van de marterhond: Zoogdierenvereniging/marterhond 
- over de Kamervragen van deze invasieve soort: Kamerbrief resultaten onderzoeken wasbeerhond in Nederland