X
MOEFLON

De moeflon is een klein roodharig wild schaap met een donkere plek (zadel) op de rug en lichtere oogvlekken en oren. Het mannetje, ram genoemd, heeft indrukwekkende kromlopende hoorns. Hij wordt 120 centimeter lang en tot 75 centimeter hoog (schouderhoogte). Het vrouwtje, de ooi, blijft iets kleiner en heeft kleine hoorntjes. De moeflon leeft vooral op stenige bergbossen en eet daar gras, heide, twijgen, knoppen, jonge bladeren en als nodig boomschors. De moeflon worden in vier natuurgebieden op de Veluwe gehouden voor recreatie, beheer van heidevelden en voor behoud van de soort. Die gebieden zijn de Noorderheide, het Vierhouterbos, Nationaal Park de Hoge Veluwe en het Wekeromse Zand.WAAROM BEHEER NODIG IS

Moeflons komen van oorsprong niet in Nederland voor. We noemen dat een exoot. Het soort is begin vorige eeuw voor de jacht in ons land uitgezet. Moeflons hebben geen natuurlijke vijanden meer, zoals de beer en de wolf dat ooit waren. Verspreiding buiten de natuurgebieden is voor de moeflon nu niet meer toegestaan. Met de terreineigenaren is afgesproken dat de kuddes mogen variëren van 10 tot 200 stuks. Als de kuddes te groot worden, vindt er afschot plaats. Daarom worden iedere voorjaar de moeflons geteld.

Soms is het nodig om zieke, gebrekkige en oude dieren en om moeflons waarvan de hoeven niet voldoende slijten of de hoorns in de hals dreigen te groeien te doden.

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

Eigenaren van de moeflons zijn verplicht hun dieren binnen een afrastering te houden. Contact tussen de populaties vindt in principe niet plaats. Een wildaanrijding met een moeflon is incidenteel.

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

De regelgeving biedt een mogelijkheid om tot afschot over te gaan. De provincie heeft het beheer aan de FBE overgelaten en een opdracht afgegeven. Vier wildbeheereenheden (WBE) mogen moeflons doden om de stand onder controle te houden (populatiebeheer)en verspreiding buiten de leefgebieden tegen te houden. Daarbij geldt:

 

  • alleen van een uur voor zonsopkomst tot een uur na zonsondergang, van 1 juli t/m 15 maart; 
  • het hele jaar door om verspreiding tegen te gaan en om zieke dieren uit hun lijden te verlossen.

Lees het faunabeheerplan grofwild 2014-2019 voor de achtergronden en de laatste jaarrapportage voor de realisatie  van het afgelopen seizoen en het werkplan voor het komende seizoen.
 

HET WETEN WAARD

  • De ribbels op de hoorns verraden de leeftijd van het dier: elke ribbel is een jaartje ouder.

  • Een moeflon is een herkauwer.

  • De witte vlekken rond oren en ogen worden groter naarmate de moeflon ouder wordt.

 

MEER WETEN

- over de populatie in Nationaal park De Hoge Veluwe: De hoge Veluwe
- over de leefwijze en voortplanting van moeflons: Zoogdiervereniging/moeflon

 

HET WETEN WAARD