X
VOS

De vos is een hondachtig roofdier met een spitse snuit en een oranje, roodbruine tot bruingrijze vacht. Hij kan tot 90 centimeter lang worden en valt op door zijn opvallend dikke staart met een witte of donkere punt. De vos leeft in groepen en komt in heel Nederland voor. Het dier is in de schemer en nacht actief. Hij gaat dan op zoek naar eten: insecten, kleine knaagdieren, hazen en konijnen, maar ook vogels en eieren.

 


WAAROM BEHEER NODIG IS

De vos heeft in Nederland geen natuurlijke vijanden. Het aantal vossen neemt dan ook makkelijk toe. Vossen brengen schade aan weidevogels door eieren te vreten en op vogels te jagen, verder jagen ze ook op scharrelkippen van hobby-boeren en professionele bedrijven. Jonge hazen, konijntjes, lammetjes en reekalfjes zijn ook prooien van de vos.

 

HOE VOORKOM JE SCHADE

Huisdieren kunnen ’s nachts het beste in een goed afgesloten hok worden gehouden. Schrikdraad op meerdere hoogtes naast het gaas en verlichting kunnen vossen op een afstand houden. Bij overlast mag de vos worden verjaagd, of met vangkooien worden gevangen en gedood. Honden zijn goed in verjagen. 
Voor bedrijven met vrije uitloopkippen geldt ’s nachts een ophokplicht. Kijk voor meer informatie in de handreiking faunaschade van het Faunafonds, onderdeel van Bij12.

 

WANNEER PREVENTIE NIET HELPT

Bij overlast mag de vos met vangkooien worden gevangen en overdag met het geweer worden gedood om schade te voorkomen. De vos staat namelijk op de landelijke vrijstellingslijst. Daarbij geldt:

 

 • van zonsopkomst tot zonsondergang;
 • in de werkgebieden van de wildbeheereenheden (WBE);
 • in Vogelrichtlijngebieden is van 1 oktober tot 1 april een vergunning nodig van de Natuurbeschermingswet. De wildbeheereenheid (WBE) kent de geldende compartimentering;
 • het hanteren van schoontijd is aan de jager (weidelijkheidsregels);
 • het gebruik van kastvallen en vangkooien is toegestaan;
 • vangen in de bebouwde kom is toegestaan, doden met het geweer niet;
 • de inzet van aardhonden is toegestaan van 1 september tot 1 maart;
 • het Faunafonds keert geen vergoedingen uit bij schade.

 

Omdat vossen veel schade kunnen veroorzaken aan weidevogels, freilandkippen en korhoenders beschikt de FBE over een ontheffing om ze in de nacht, wanneer vossen actief zijn, te bestrijden. Daarbij geldt:

 • van zonsondergang tot zonsopkomst;
 • met gebruik van  kunstlicht; 
 • nachtelijke bestrijding moet tevoren bij de politie worden gemeld;
 • het hele jaar door, in een zone van 2 km om een Freilandkippenbedrijf;
 • in aangewezen weidevogelgebieden en in een zone van 2 km om het gebied (van 1 februari tot 1 juli);
 • binnen het Nationaal Park De Hoge Veluwe ter bescherming van korhoenders (van 1 februari tot 1 juli);
 • Freilandkippenbedrijven met recente schade kunnen door de WBE bij de FBE worden aangemeld.

Lees het faunabeheerplan vos 2015-2020 voor de achtergronden en de voorschriften voor de regels.

 

HET WETEN WAARD

 • De Latijnse naam van ‘onze’ vos is vulpes vulpes.
 • De vos eet bijna alles, maar kikkers, padden en mollen staan niet op het menu.
 • Vossen leven in holen, die ze soms delen met konijnen of dassen.
 • Teckels zijn goede jachthonden, ze kruipen holen in om de vossen te verjagen.
 

MEER WETEN

- over de vossenbejaging in Nederland: Jagersvereniging/vossenbejaging 
- over de levenswijze van de vos: Zoogdiervereniging/vos

 

HET WETEN WAARD