X

ACTUEEL

13 November 2020

REGELING SPECIFIEKE MAATREGELEN VOGELGRIEP TERWOLDE, GEDEELTELIJK JACHTVERBOD VAN KRACHT

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid heeft per direct een Regeling specifieke maatregelen in het beschermings- en het toezichtsgebied in verband met de preventie van hoogpathogene aviaire influenza in Terwolde ingesteld. Er geldt in het aangewezen gebied een jachtverbod voor wilde eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. Het is in dit gebied verboden om in het wild levende dieren te vangen of te doden, voor zover dat watervogels betreft of watervogels kan verstoren, ook wanneer daar bestaande vrijstellingen of ontheffingen van kracht zijn.

In Terwolde (gemeente Voorst, provincie Gelderland) is bij een eendenbedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. Het gaat daar om circa 20.000 eenden. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid; Ministerie LNV of via onderstaande links:

Regeling Terwolde
Vogelgriep