X

ACTUEEL

24 February 2021

PAULINE KRIKKE NIEUWE VOORZITTER FAUNABEHEEREENHEID GELDERLAND

Het algemeen bestuur van de Faunabeheereenheid Gelderland (FBE) heeft tijdens de vergadering op 24 februari 2021 Pauline Krikke benoemd als nieuwe onafhankelijk voorzitter. Zij volgt Gert Verwolf per 1 maart 2021 op.

Gert Verwolf heeft aangegeven na de inwerkingtreding van de nieuwe bestuursstructuur bij de FBE als voorzitter terug te willen treden. Hij was 18 jaar lang het gezicht van eerst de Faunabeheereenheid Veluwe en na de fusie van de drie gelderse FBE’s in 2012, als voorzitter van de Faunabeheereenheid Gelderland.

Pauline Krikke heeft als oud burgemeester van Arnhem en Den Haag een breed bestuurlijk en ambtelijk netwerk, zowel binnen de provincie Gelderland als op nationaal niveau. Zij heeft een rol vervuld bij verschillende bos en natuur beherende organisaties en heeft ervaring als onafhankelijk voorzitter binnen de (semi)overheid en in het bedrijfsleven. Daardoor heeft zij ruime ervaring met besluitvormingsprocessen waarbij - soms op het oog - tegenstrijdige belangen overbrugd moesten worden. 
Pauline Krikke heeft een passie voor de natuur en zwerft graag en vaak door de bossen en vindt het heerlijk om van dag tot dag de wisseling van de seizoenen bij flora en fauna te volgen.
Met de komst van Pauline Krikke treedt de al geplande nieuwe bestuursstructuur in werking, waarbij er sprake is van een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. 

Het bestuur dankt Gert Verwolf voor zijn tomeloze inzet als voorzitter van de FBE en kijkt uit naar de samenwerking met Pauline Krikke.
 

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden