X

ACTUEEL

BEJAGEN TIJDENS MAISOOGST NIET TOEGESTAAN !
19 September 2016

BEJAGEN TIJDENS MAISOOGST NIET TOEGESTAAN !

 

Volgens de Flora- en faunawet (Art. 74)  is het verboden dieren te vangen of te doden door middel van drijven, voor zover het edelherten, damherten, reeën of wilde zwijnen betreft.

Dit geldt voor alle vormen van drijven; zoals door één of meerdere mensen, hond(en) of door een maïshakselaar of ander landbouwvoertuig. Het is daarbij niet van belang of het een leefgebied of een 0-standgebied betreft. Er zijn geen uitzonderingen.

(bron: Flora- en faunawet (Art.74) / foto: B. Kelderman)