X

ACTUEEL

July 2017
MONITORINGSPROGRAMMA WILDE ZWIJNEN IN NEDERLAND

MONITORINGSPROGRAMMA WILDE ZWIJNEN IN NEDERLAND

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) coördineert het monitoringsprogramma Wilde Zwijnen in Nederland vanaf 1 juli 2017. Bloedmonsters van geschoten wilde zwijnen worden getest op de aanwezigheid van antilichamen tegen klassieke varkenspest, Afrikaanse varkenspest en de ziekte van Aujeszky.
[+] Lees meer...
June 2017

REDACTIONELE AANPASSING ALGEMENE VOORSCHRIFTEN ONTHEFFINGEN

De provincie heeft een redactionele aanpassing doorgevoerd m.b.t. de algemene voorschriften voor eerder verleende ontheffingen.
[+] Lees meer...
April 2017
JAARVERSLAG FAUNAFONDS 2016: GANZEN BLIJVEN GROOTSTE SCHADE AANRICHTEN

JAARVERSLAG FAUNAFONDS 2016: GANZEN BLIJVEN GROOTSTE SCHADE AANRICHTEN

Het Faunafonds heeft het jaarverslag over 2016 uitgebracht. Dit verslag is het 17de en daarmee tevens laatste jaarverslag van het Faunafonds, dat door de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming is opgehouden te bestaan. Uit dit jaarverslag blijkt dat de ganzen nog steeds het grootste gedeelte van de schade aanrichten. Zo’n 92 procent van het totaal uitgekeerde tegemoetkomingsbedrag van 21.135.313 euro komt op het conto van de ganzen.
[+] Lees meer...
March 2017
VOORLOPIGE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK NAAR ZIEKTEVERWEKKERS BIJ WASBEERHONDEN EN WASBEREN

VOORLOPIGE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK NAAR ZIEKTEVERWEKKERS BIJ WASBEERHONDEN EN WASBEREN

De wasbeerhond (Nyctereutes procyonides) en de wasbeer (Procyon lotor) kunnen ziekteverwekkersbij zich dragen die een risico vormen voor de gezondheid van mensen.
[+] Lees meer...

FAUNABEHEERPLAN JACHT EN VRIJSTELLING DOOR G.S. GOEDGEKEURD

Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland hebben op 28 februari jl. het door het FBE bestuur vastgestelde en ingediende faunabeheerplan jacht en vrijstelling goedgekeurd. Dit plan voldoet aan de wettelijke en provinciale voorwaarden die conform de Wet natuurbescherming aan een faunabeheerplan worden gesteld. Het FBP jacht en vrijstelling is per 1 maart 2017 van kracht. Het faunabeheerplan kunt u hier vinden.
[+] Lees meer...
BESCHERMING WEIDEVOGELS IN AANGEWEZEN WEIDEVOGELGEBIEDEN

BESCHERMING WEIDEVOGELS IN AANGEWEZEN WEIDEVOGELGEBIEDEN

Bij het weidevogelbeheer is sprake van predatie door de vos op een vogelgemeenschap waar Nederland een internationale verantwoording voor draagt. Vanwege haar nachtelijk activiteitspatroon laat de vos zich overdag echter slecht beheren. Provincie Gelderland heeft in 2015 aan de FBE de ontheffing ‘Vos’ verleend om ’s nachts met gebruik van kunstlicht de vos in o.a. aangewezen weidevogelgebieden en in de bufferzone daaromheen te bejagen.Op 1 maart heeft de provincie Gelderland de actualisatie v...
[+] Lees meer...
February 2017

AANBIEDING FAUNABEHEERPLAN JACHT EN VRIJSTELLING

Op 25 januari jl. heeft het bestuur van de Faunabeheereenheid het Faunabeheerplan jacht en vrijstelling vastgesteld....
[+] Lees meer...

TOETREDING DIERENBESCHERMING TOT HET BESTUUR VAN DE FAUNABEHEEREENHEID

In de bestuursvergadering van 25 januari jl. heeft het bestuur van de Faunabeheereenheid Gelderland de vacante zetel voor de maatschappelijke partijen ingevuld. De zetel wordt ingevuld door mevrouw van Oven, namens de Dierenbescherming...
[+] Lees meer...
January 2017

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN BIJ ONTHEFFINGEN

Gewijzigd bij veegbesluit (december 2016) ten behoeve van redactionele gelijkschakeling...
[+] Lees meer...
1ste EDITIE FAUNABEHEER MAGAZINE UITGEGEVEN

1ste EDITIE FAUNABEHEER MAGAZINE UITGEGEVEN

Met gepaste trots presenteren wij u de eerste uitgave van het digitale Faunabeheer Magazine....
[+] Lees meer...
Page 5 of 6 First 234[5]6 Last