X

ACTUEEL

October 2020

VOGELGRIEP VASTGESTELD IN ALTFORST (GELDERLAND), GEDEELTELIJK JACHTVERBOD VAN KRACHT

Bij een pluimveebedrijf in het Gelderse Altforst is hoogpathogene vogelgriep (HPIA) vastgesteld. Als gevolg hiervan heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) per direct maatregelen ingesteld, waaronder een jachtverbod voor wilde eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren in een straal van 10 km rondom het getroffen bedrijf.
[+] Lees meer...
May 2020
WIJ GAAN VERHUIZEN!

WIJ GAAN VERHUIZEN!

Na 17 fijne jaren in Deventer verhuizen wij per 1 juni a.s. naar Arnhem. Wij menen onze doelstellingen en ambities op onze nieuwe locatie nog verder te kunnen optimaliseren. De komende dagen zijn wij vanwege de verhuizing mogelijk minder goed bereikbaar. Vanaf 1 juni zijn wij weer volledig bereikbaar en kunt u ons bezoeken op onze nieuwe locatie.
[+] Lees meer...
March 2020

EVENEMENT FAUNADAG MIDDACHTEN GAAT NIET DOOR VANWEGE CORONA VIRUS!

Vandaag heeft de organisatie van de Faunadag Middachten bekend gemaakt het evenement te annuleren. De situatie rondom het Corona Virus gaf hier aanleiding toe.
[+] Lees meer...
July 2019

STAND VAN ZAKEN ZWIJNEN STERFTE VELUWE

Sinds begin 2019 is er verhoogde sterfte onder de wilde zwijnen op de Veluwe. Bij geen van deze zwijnen is Afrikaanse varkenspest (AVP) of klassieke varkenspest (KVP) aangetroffen. Zes wilde zwijnen zijn door DWHC uitgebreid onderzocht. Eén zwijn is doodgegaan aan een bacteriële longontsteking, maar voor de overige vijf wilde zwijnen is geen oorzaak gevonden. Wel zijn diverse varkensziekten en gifstoffen uitgesloten als doodsoorzaak.
[+] Lees meer...
April 2019

MELDING VIJF VERDACHTE DOOD GEVONDEN WILDE ZWIJNEN

Op vrijdag 29 maart heeft de FBE meldingen ontvangen van vijf verdachte dood gevonden wilde zwijnen. De vijf kadavers lagen in een klein gebied in de Midden Veluwe. Twee zeugen lagen heel dichtbij elkaar en de andere drie zeugen een kilometer verder op.
[+] Lees meer...
March 2019
GELDERLAND STELT LEEFGEBIED VELUWSE WOLVEN VAST

GELDERLAND STELT LEEFGEBIED VELUWSE WOLVEN VAST

Gedeputeerde Staten van Gelderland stelden vandaag het leefgebied van wolven op de Noord- en Midden-Veluwe vast. Binnen het aangewezen gebied kunnen dierhouders zich voorbereiden op het beschermen van hun dieren. Daarbij gaat het vooral om schapen. LTO schapenhouderij en het Platform voor de kleinschalige schapen- en geitenhouders ondernemen actie om de gesprekken op gang te brengen. De provincie Gelderland ondersteunt dat.
[+] Lees meer...
December 2018
IN 2018 TOT NU TOE TIEN VERSCHILLENDE WOLVEN VASTGESTELD IN NEDERLAND

IN 2018 TOT NU TOE TIEN VERSCHILLENDE WOLVEN VASTGESTELD IN NEDERLAND

Bij de driemaandelijkse monitoring die Wageningen Environmental Research (WENR) uitvoert in opdracht van BIJ12 en de provinciale overheden zijn in de periode augustus t/m oktober 2018 twee nieuwe vrouwelijke wolven gesignaleerd en één wolvin die al eerder was aangetroffen. De andere zeven wolven die eerder dit jaar werden gesignaleerd zijn in deze periode niet meer waargenomen. Dit brengt het totaal aantal wolven dat tot nu toe in 2018 in ons land werd gesignaleerd op tien: zes wij...
[+] Lees meer...
November 2018
NIEUWSBRIEF FBE GELDERLAND AFRIKAANSE VARKENSPEST

NIEUWSBRIEF FBE GELDERLAND AFRIKAANSE VARKENSPEST

De FBE Gelderland heeft vandaag een nieuwsbrief inzake Afrikaanse varkenspest doen uitgaan. In deze extra nieuwsbrief geven wij u de belangrijkste handvatten die op dit moment van belang zijn.
[+] Lees meer...
October 2018
JAGERSCAFE 2018 SUCCESVOL

JAGERSCAFE 2018 SUCCESVOL

Vele WBE’s en stakeholders waren aanwezig bij het derde Jagerscafé van Gelderland op maandag 1 oktober. De bijeenkomst stond in teken van veranderend beleid en ontwikkelingen. Gezien de laatste ontwikkelingen is een korte presentatie over de Afrikaanse Varkenspest (AVP) ingelast.
[+] Lees meer...
September 2018
JAARRAPPORTAGE 2017 FBE GELDERLAND GEPUBLICEERD

JAARRAPPORTAGE 2017 FBE GELDERLAND GEPUBLICEERD

De FBE Gelderland heeft haar jaarrapportage 2017 gepubliceerd. Hierin is het bestuursverslag over 2017 en tevens het beheerverslag over het seizoen 2017-2018 weergegeven.
[+] Lees meer...
Page 3 of 6 First 12[3]45 Last