X

ACTUEEL

September 2018
FBE GELDERLAND NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2018

FBE GELDERLAND NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2018

De FBE Gelderland heeft vandaag haar nieuwsbrief september 2018 doen uitgaan. In deze nieuwsbrief informeren wij u o.a. over de laatste stand van zaken over de vastgestelde Afrikaanse varkenspest in België en de consequenties voor de Provincie Gelderland.
[+] Lees meer...
AFRIKAANSE VARKENSPEST VASTGESTELD IN BELGIE

AFRIKAANSE VARKENSPEST VASTGESTELD IN BELGIE

In België is bij een aantal zwijnen Afrikaanse varkenspest (AVP) vastgesteld. Er bestaat geen behandeling of vaccin, de ziekte is voor alle varkenssoorten dodelijk. In de omgeving van de gemeente Etalle, waar de zwijnen zijn aangetroffen, zijn maatregelen genomen die verspreiding van de ziekte moeten tegen gaan.
[+] Lees meer...
August 2018
DEZE ZOMER TWEE WOLVEN ACTIEF, MAAR ANDERE DAN DIE VAN DIT VOORJAAR

DEZE ZOMER TWEE WOLVEN ACTIEF, MAAR ANDERE DAN DIE VAN DIT VOORJAAR

Bij de driemaandelijkse monitoring die Wageningen Environmental Research (WENR) uitvoert in opdracht van BIJ12 en de provinciale overheden zijn twee onbekende wolven gesignaleerd.
[+] Lees meer...
July 2018
SITUATIE WILDE ZWIJNEN VELUWE JULI 2018

SITUATIE WILDE ZWIJNEN VELUWE JULI 2018

Door de aanhoudende droogte is er veel aandacht voor het welzijn van de wilde zwijnen. Er gaan verhalen dat alle zwijnen op de Veluwe het moeilijk zouden hebben. Na een belronde met de faunabeheerders van de Veluwe velden blijkt dat niet Veluwe breed het geval te zijn. Lees hier het hele bericht over de actuele stand van zaken
[+] Lees meer...
January 2018

BEPERKENDE MAATREGELEN VOGELGRIEP INGETROKKEN

De beperkende maatregelen m.b.t. jacht, beheer en schadebestrijding binnen de tien km zone rond Biddinghuizen zijn per heden opgeheven.
[+] Lees meer...
December 2017
VOGELGRIEP TE BIDDINGHUIZEN

VOGELGRIEP TE BIDDINGHUIZEN

Vandaag is er vogelgriep vastgesteld op een eendenhouderij te Biddinghuizen. De FBE Gelderland heeft een extra nieuwsbrief doen uitgaan met informatie. Er zijn speciale maatregelen getroffen die van invloed zijn op jacht, beheer en schadebestrijding.De extra nieuwsbrief kunt u hier bekijken
[+] Lees meer...
September 2017
JACHT, BEHEER EN SCHADEBESTRIJDING IN GELDERSE GEBIEDEN TOEGESTAAN

JACHT, BEHEER EN SCHADEBESTRIJDING IN GELDERSE GEBIEDEN TOEGESTAAN

In Gelderland zijn bepaalde gebieden aangewezen als stiltegebied. In deze gebieden streeft de provincie Gelderland naar het optimaal gebruik van positieve effecten van stilte, van lage geluidsniveaus en van het behoud van de diversiteit aan geluiden, in zowel natuurgebieden als in of bij de stedelijke omgeving. Door het beperken of voorkomen van geluidhinder wordt waar mogelijk flora en fauna beschermd.
[+] Lees meer...
AFSTEMMING VLIEGACTIVITEITEN EN BRONST EDELHERTEN 2017

AFSTEMMING VLIEGACTIVITEITEN EN BRONST EDELHERTEN 2017

De Veluwe is een belangrijk leefgebied voor wilde dieren zoals edelherten. In het najaar komen edelherten op meerdere plekken bijeen voor de bronst (paartijd). De bronst levert een indrukwekkend schouwspel waarbij het burlen van de mannelijke herten te horen is. Verstoring van dit natuurlijke proces dient zoveel mogelijk te worden voorkomen.
[+] Lees meer...
August 2017

HARM EDENS VAN BUITENGEWOON LOOPT MEE MET DE JACHT OP GROFWILD

Het programma BuitenGewoon van Omroep Gelderland stond zaterdag 19 augustus in het teken van faunabeheer. Harm Edens ging op pad met één van de jachtopzichters van Nationaal Park De Hoge Veluwe om een wild zwijn of een edelhert te schieten. Lees meer...
[+] Lees meer...
July 2017
WERKPLANNEN GROFWILD 2017-2018 GELDERLAND GEREED

WERKPLANNEN GROFWILD 2017-2018 GELDERLAND GEREED

De werkplannen voor wild zwijn, edelhert, damhert en ree zijn door het bestuur van de Faunabeheereenheid Gelderland (FBE) vastgesteld. In de werkplannen staat wat er het komende seizoen nodig is om de aantallen in het wild levende hoefdieren (grofwild) op het afgesproken niveau te houden.
[+] Lees meer...
Page 4 of 6 First 23[4]56 Last