X

ACTUEEL

February 2022

VOGELGRIEP VASTGESTELD IN HIERDEN

In Hierden (provincie Gelderland) is vogelgriep vastgesteld waarbij het gaat om een hoogpathogene variant. Een van de maatregelen die de minister van LNV heeft genomen is de instelling van een beschermings-en bewakingszone (10km) rondom de getroffen locatie.
[+] Lees meer...

UITBRAAK VOGELGRIEP TE VUREN (BETUWE-LAND VAN MAAS EN WAAL)

Vanochtend is de FBE geïnformeerd over de uitbraak van vogelgriep bij een pluimveebedrijf in de gemeente Vuren. Als gevolg van deze uitbraak zijn er beperkingen ten aanzien van het houden en vervoeren van pluimvee. Ook heeft dit gevolgen voor bepaalde onderdelen van het faunabeheer.
[+] Lees meer...
January 2022

VOGELGRIEP VASTGESTELD IN BIDDINGHUIZEN

In Biddinghuizen (provincie Flevoland) is op een vleeseendenbedrijf een besmetting met vogelgriep vastgesteld waarbij het waarschijnlijk gaat om heen hoogpathogene variant. Een van de maatregelen die de minister van LNV heeft genomen is de instelling van een beschermings-en bewakingszone (10km) rondom het getroffen bedrijf. Dit raakt ook de provincie Gelderland.
[+] Lees meer...

VOGELGRIEP VASTGESTELD IN EDE

In Ede (provincie Gelderland) is bij eenden op een vermeerderingsbedrijf een besmetting vogelgriep vastgesteld waarbij het waarschijnlijk gaat om een hoogpathogene variant. Een van de maatregelen die de minister van LNV heeft genomen is de instelling van een beschermings-en bewakingszone (10km) rondom het getroffen bedrijf.
[+] Lees meer...
August 2021
JAARRAPPORTAGE FBE GELDERLAND 2020 GEPUBLICEERD

JAARRAPPORTAGE FBE GELDERLAND 2020 GEPUBLICEERD

De FBE Gelderland heeft haar jaarrapportage 2020 gepubliceerd. Hierin is het beheerverslag over het seizoen 2020-2021 weergegeven.
[+] Lees meer...
July 2021

FAUNABEHEEREENHEID GELDERLAND PUBLICEERT WERKPLANNEN GROTE HOEFDIEREN SEIZOEN 2021/2022

De Faunabeheereenheid Gelderland (FBE) coördineert de uitvoering van alle vormen van het faunabeheer in de provincie Gelderland. Het Algemeen bestuur van de FBE heeft de werkplannen 2021-2022 voor de diersoorten edelhert, damhert en wild zwijn vastgesteld. In deze plannen wordt de toewijzing vermeld om te komen tot de afgesproken doelstanden in de leefgebieden van deze dieren op de Veluwe.
[+] Lees meer...
April 2021
BIJ12 LAAT ERVARING TEGEMOETKOMINGSAANVRAAG FAUNASCHADE ONDERZOEKEN

BIJ12 LAAT ERVARING TEGEMOETKOMINGSAANVRAAG FAUNASCHADE ONDERZOEKEN

BIJ12 heeft CLM Onderzoek en Advies gevraagd te onderzoeken hoe het proces van het aanvragen van een tegemoetkoming voor faunaschade wordt ervaren. Met welke administratieve stappen heeft u te maken, en wat zou er volgens u verbeterd moeten worden?
[+] Lees meer...
February 2021

PAULINE KRIKKE NIEUWE VOORZITTER FAUNABEHEEREENHEID GELDERLAND

Het algemeen bestuur van de Faunabeheereenheid Gelderland (FBE) heeft tijdens de vergadering op 24 februari 2021 Pauline Krikke benoemd als nieuwe onafhankelijk voorzitter. Zij volgt Gert Verwolf per 1 maart 2021 op.
[+] Lees meer...
November 2020

REGELING SPECIFIEKE MAATREGELEN VOGELGRIEP TERWOLDE, GEDEELTELIJK JACHTVERBOD VAN KRACHT

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid heeft per direct een Regeling specifieke maatregelen in het beschermings- en het toezichtsgebied in verband met de preventie van hoogpathogene aviaire influenza in Terwolde ingesteld.
[+] Lees meer...

OPNIEUW VOGELGRIEP VASTGESTELD IN LAND VAN MAAS EN WAAL, GEDEELTELIJK JACHTVERBOD VAN KRACHT

Bij een pluimveebedrijf in het Gelderse Puiflijk is hoogpathogene vogelgriep (HPIA) vastgesteld. Vorige week werd de vogelgriep al vastgesteld bij een bedrijf in het Gelderse dorp Altforst, dat binnen een straal van 3 kilometer van het bedrijf in Puiflijk ligt.
[+] Lees meer...
Page 2 of 6 First 1[2]345 Last