X

11 June 2020

ZOMERGANZENTELLING 2020 I.V.M. CORONAVIRUS AFGELAST

Tot ons spijt hebben we na het afgelasten van de voorjaarstelling moeten besluiten dat het, gezien de huidige adviezen en regels van het RIVM/Rijksoverheid, niet wenselijk is om de zomerganzentelling door te laten gaan. Immers de telling vindt primair plaats vanuit de auto met vaste telploegen die een vaste routestructuur volgen. Vooralsnog is het niet toegestaan/verstandig om een auto te delen met andere personen dan huisgenoten i.v.m. de noodzaak minimaal 1,5 afstand tot elkaar te bewaren. Oproepen om de telling uit te voeren is daardoor feitelijk oproepen tot het overtreden van de regels. Wanneer er gekozen zou worden voor een andere telstructuur zullen we de uniformiteit van de telling verliezen, welke juist van essentieel belang is voor de trendtelling welke we al jaren organiseren. Kortom: beter een jaar geen tellingen, dan tellingen welke de trendtelling van de afgelopen jaren zal verstoren door het niet kunnen waarborgen van een uniforme werkwijze.

Alles overziend hebben wij derhalve besloten om de zomerganzentelling 2020 in zijn geheel af te gelasten. Wij willen u via deze weg laten weten dat ook wij dit bijzonder jammer vinden, wij hechten zeer veel waarde aan de jaarlijkse tellingen, hun belang voor het beleid rondom beheer en schade bestrijding en bovenal de enorme inzet van alle betrokken vrijwilligers waar we elk jaar op kunnen rekenen. We hopen dan ook dat u allen in goede gezondheid blijft en we in 2021 de draad weer kunnen oppakken.

Wij hopen op uw begrip en medewerking, bij voorbaat dank!