X

PUBLICATIES

 

 

FAUNABEHEERPLAN

Faunabeheerplan 2019 -2025

 

RAPPORTAGES

Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017

 

ONTHEFFINGSVOORSCHRIFTEN
Gebruikersvoorschriften, Algemene voorschriften en begrippenlijst

PROTOCOLLEN

Telprotocol ree 2021
Telprotocol voorjaarstelling 2021
Telprotocol zomerganzen
Beverprotocol voor de waterbeheerders provincie Utrecht
Instructie slag- en steekwapens

Protocol losgebroken dieren
 

ONDERZOEK

Evaluatie effectiviteit ganzenrustgebieden winterrust in de provincie Utrecht
Pilot Eemland: Effecten van het gecoõrdineerd verjagen van ganzen op de gewasschadecijfers en weidevogels
Monitoring van huiskatten bij een TNRC project in Utrecht
Innovaties voor ganzenwering en -verjaging in de provincie Utrecht
De rol van de vos bij weidevogelpredatie en de effectiviteit van het uitgevoerde vossenbeheer in de provincie Utrecht
Wildbescherming van (jonge) bosaanplant
Verslag onderzoek met behulp van wildcamera Eemland
Ganzenschade in Utrecht: verjagingsinspanning in beeld
Kosten en baten voor de landbouw van schadesoorten

Eindonderzoek valwild provincie Utrecht

 

INFORMATIEVE BERICHTEN

Informatieblad voorkomen van faunaschade met knalapparaten
Nieuwsbericht stand van zaken ontheffing Vos Utrecht, 23 maart 2023
Uitdagingen in het faunabeheer - Samenvatting Ronde Tafel bijeenkomst faunabeheer d.d. 6 april 2022 te Leusden
Jaarverslag en rapportage 2023 Stichting Valwild Utrecht (SVU)
Jaarverslag en rapportage 2022 Stichting Valwild Utrecht (SVU)
Jaarverslag en rapportage 2021 Stichting Valwild Utrecht (SVU)
Jaarverslag en rapportage 2020 Stichting Valwild Utrecht (SVU)
Nieuwsbericht elektronische lokmiddelen