X

PUBLICATIES

 

 

FAUNABEHEERPLANNEN

Faunabeheerplan 2017 - 2021, wildsoorten en landelijk vrijgestelde soorten
Faunabeheerplan 2014 - 2019 (is verlengd tot 2 september 2020)
Bijlage Faunabeheerplan 2014 - 2019

* Het nieuwe Faunabeheerplan 2020 - 2025, als door FBE bestuur vastgesteld, ligt momenteel ter goedkeuring voor bij Gedeputeerde Staten provincie Utrecht.

 

RAPPORTAGES

Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017

 

TELPROTOCOLLEN

Telprotocol ree 
Telprotocol voorjaarstelling
Telprotocol zomerganzen

 

ONDERZOEK

Kosten en baten voor de landbouw van schadesoorten
Eindonderzoek valwild provincie Utrecht

 

INFORMATIEVE BERICHTEN

Nieuwsbericht elektronische lokmiddelen